Myanmar

Podpora aktivizace mladých lidí a posílení kapacit komunitních organizací v jihovýchodní Barmě II

Kdy

2014–2016

Co

Posílíme kapacity a síťování místních komunitních organizací a organizací občanské společnosti

Kde

Myanmar, Karenský stát

Proč pomáháme právě v Myanmaru

ADRA podporuje rozvoj občanské společnosti v Myanmaru v Karenském státě již od roku 2012. Jedná se o jeden ze sedmi etnických států, jehož obyvatelé jsou stále znevýhodněni oproti většinovému obyvatelstvu. Podle místních představitelů občanské společnosti se vláda chová stále velmi autoritativně. Činnosti nevládních organizací sleduje policie, prostor pro veřejné aktivity je omezený, místní univerzity nenabízejí žádné společenskovědní programy, mladým lidem chybí možnosti využití volného času atd.

Karenský stát má přitom velký potenciál pro obchodní investice, neboť se tady začínají otevírat průmyslové zóny zahraničních investorů. Politická, sociální a humanitární situace je však nadále kritická. Lidé se po letech ozbrojených konfliktů potýkají s komplexní humanitární krizí a chudobou. Obyvatelé těchto oblastí přesto mají mít právo a možnost podílet se na rozhodnutích, která mohou ovlivnit jejich životy a také strukturu jejich společnosti.

Co se nám již podařilo

ADRA navazuje na předchozí projekt „Podpora aktivizace mladých lidí a posílení kapacit komunitních organizací v jihovýchodní Barmě 2014–2015“, jehož hlavním záměrem bylo podpořit aktivní zapojení mladých lidí v době před novými parlamentními volbami, které se v Barmě konaly v roce 2015. Na podzim v roce 2014 založila ADRA v Hpa-anu, hlavním městě Karenského státu, komunitní kavárnu Veranda, která se zde stala první svého druhu – místem pro setkávání a otevřenou diskuzi. Kavárna také slouží jako zázemí pro organizování nejrůznějších vzdělávacích a kulturních akcí.

Komu a jak pomáháme

Cílem navazujícího projektu je další posilování kapacity a síťování místních komunitních organizací a organizací občanské společnosti. Zvláštní důraz je kladen na podporu organizací pracujících s mládeží, především zabývajících se vzděláváním. Tento projekt se navíc zaměří na problematiku životního prostředí a udržitelného rozvoje. Myanmar se začíná čím dál více otevírat vnějšímu světu. Je proto velmi důležité podporovat organizace, které se zabývají ochranou přírodního bohatství této země. V rámci tohoto projektu budou vytvořeny tematické skupiny pro oblasti vzdělávání, životní prostředí a udržitelný rozvoj. Jejich cílem bude vzájemná výměna informací, budování kapacit, šíření povědomí o aktuálních problémech ve svých komunitách a networking. I v tomto projektu bude podpořena komunitní kavárna Veranda, která nadále slouží jako místo setkávání a konání veřejných kulturních a vzdělávacích akcí.

Projekt podpořili

Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu transformační spolupráce ČR.

Zavřít