Etiopie

Podpora nemocnice v Leku

Kdy

2013-2015

Co

Podpoříme místní zdravotní péči.

Kde

Etiopie

Proč jsme pomáhali právě v Etiopii

Etiopie je po Nigérii a Egyptu třetí nejlidnatější zemí Afriky. Je jednou z nejstarších světových civilizací, ale zároveň patří mezi nejchudší země světa. Přestože má Etiopie velký hospodářský potenciál a její ekonomika už několik let roste, téměř 30 % obyvatel tu stále žije v extrémní chudobě, více jak polovina dospělých lidí neumí číst a psát a místní zdravotnictví patří mezi nejméně rozvinuté v zemích subsaharské Afriky.

Jednou z nejchudších oblastí Etiopie je Region jižních národů, národností a lidu. Většina obyvatel regionu žije na venkově a živí se zemědělstvím, které je ovlivněno pravidelnými obdobími sucha, nízkou mechanizací a špatným využíváním vodních zdrojů.  Zhruba 85 % místních obyvatel je ohroženo infekčními onemocněními a podvýživou, která je obzvlášť nebezpečná pro těhotné ženy. Tato situace se za posledních deset let nijak nezlepšuje, naopak se v celém regionu komplikuje kvůli šíření HIV/AIDS a rostoucí míře nákazy tuberkulózou.

Komu a jak jsme pomohli

Ve městě Leku byla v roce 2012 vybudována nová nemocnice, které však chybí dostatek odborných lékařů a základní zdravotnické vybavení. ADRA Česká republika ve spolupráci se síťovou organizací ADRA Etiopie v rámci projektu podpory místní zdravotní péče dodá do nemocnice a blízké lékařské fakulty kvalitní lékařské vybavení (ultrazvuk, rentgen, laboratoř, vyšetřovací nástroje, vybavení operačních sálů), zajistí nutné technické zázemí, postaví ubytovací zařízení pro personál a pomůže zvýšit odbornost místních lékařů. Projektem v Leku chce ADRA zvýšit nejen kvalitu péče o pacienty, ale také celkově navýšit kapacitu nemocnice.

Vybavení nemocnice bylo nakupováno od místních dodavatelů tak, aby projekt podpořil i ekonomický rozvoj v oblasti.

ADRA Česká republika působí v Etiopii v Regionu jižních národů, národností a lidu již od roku 2011, kde podpořila rozvoj nové nemocnice v regionu Halaba.

Projekt podpořili

Projekt je podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Zavřít