Myanmar

Posilování a rozvoj občanské společnosti a demokratických sil v Karenském státě

Kdy

2012

Co

Podpoříme občanskou společnost a zapojení mladých lidí v Karenském státě

Kde

Myanmar, Karenský stát

Proč jsme pomáhali právě v Myanmaru

Politická, sociální a humanitární situace v Myanmaru je velmi složitá díky dlouhému období vlády vojenského režimu, a to především v oblastech obývaných etnickými minoritami, které se po letech ozbrojených konfliktů potýkají s komplexní humanitární krizí a chudobou.  V Karenském státě dlouho nebyly naplňovány základní potřeby místních komunit a sociálně-ekonomické podmínky ve venkovských oblastech lze označit za jedny z nejvážnějších v rámci celého Myanmaru.

Obyvatelé Karenského státu však přesto mají mít právo a možnost podílet se na rozhodnutích, která mohou ovlivnit jejich životy a také strukturu jejich společnosti. Demokracie je nepostradatelným předpokladem pro udržitelný rozvoj a snižování chudoby.

Komu a jak jsme pomohli

ADRA zahájila na počátku roku 2012 projekt zaměřený na podporu organizací občanské společnosti (místních nevládních organizací), nově utvořených politických stran a mladých lidí – především studentů z oblasti Karenského státu ve východním Myanmaru.

Cíle projektu:

  • Podpoříme občanskou společnost Karenského státu, aby organizace a jejich členové měli zvýšené organizační a technické kapacity pro  realizaci projektů vedoucích k posílení venkovských komunit
  • Pomůžeme zapojit demokratické funkce ve fungování politických stran a podpoříme jejich odhodlání snížit chudobu
  • Podpoříme mladé lidi v jejich aktivní roli v prostředí občanské společnosti

Občanská společnost v Karenském státě je mladá, lidé nemají mnoho zkušeností s vedením organizace, finančním řízením či tvorbou strategie. ADRA proto bude pro představitele těchto organizací pořádat školení, workshopy, návštěvy jiných rozvojových projektů, výměnné pobyty, plánována je například i studijní cesta do ČR. Založen bude také fond, ze kterého budou moci organizace získat počáteční prostředky na své projekty. Organizace ADRA bude také usilovat o posilování existujícího propojení jednotlivých organizací a podněcovat vznik nových sítí, a to během celé doby implementace projektu. Pomocí budování důvěry, respektu a společného porozumění budou tyto sítě schopné čelit problémům, se kterými se Karenský stát potýká, a přinést změnu zezdola.

Projekt podpořili

Projekt je financován z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu transformační spolupráce.

Zavřít