Mongolsko

Podpora hospodářského rozvoje venkova v provinciích Selenge a Zavkhan

Kdy

2012–2015

Co

Podpoříme malá zemědělská družstva a obyvatele venkova s nízkými příjmy

Kde

Mongolsko

Proč jsme pomáhali právě v Mongolsku

Hospodářství Mongolska se z velké části opírá o zemědělství a pastevectví, přes 35% obyvatelstva se však pohybuje na hranici chudoby. Ta  pramení z nedostatku kvalitnější zemědělské produkce a také z vysoké míry nezaměstnanosti. Situaci výrazně zhoršily i kruté mrazy v roce 2010, jejichž následkem uhynulo okolo 10 mil. kusů dobytka. Řada zemědělců tak přišla o jediný zdroj obživy a čelila reálné hrozbě hladomoru. V boji s chudobou těchto oblastí se proto ukazuje jako klíčová podpora drobného zemědělství.

Co se nám již podařilo

V roce 2010 podporovala ADRA rostlinnou produkci v provincii Dorngobi. Projekt se zaměřil na pěstování ovoce a zeleniny, zpřístupňoval vodní nádrže pro zavlažování a rozvíjel využívání alternativních zdrojů energie v poušti Gobi. V jeho poslední fázi vybudovala ADRA speciální skleníky, které zemědělcům umožnily pěstovat plodiny déle než jen během hlavní sezóny. V současné době jsou v Dorngobi v provozu 3 prosperující pětihektarové farmy. V roce 2012 se do Mongolska vracíme s projektem podpory zemědělských družstev.

Komu a jak jsme pomohli

Ve spolupráci s ADRA Německo zahájila ADRA ČR na podzim roku 2011 projekt „Ekonomický rozvoj venkova“, jehož hlavním cílem je podpora rozvoje malých zemědělských družstev v západních provinciích země, v Zavkhanu a Selenge.

Během čtyřletého trvání projektu REAP (podle anglického názvu Rural Economic Advancement Project), který má vést ke snížení chudoby u venkovského obyvatelstva prostřednictvím vytvoření příležitostí udržitelného živobytí, budou podpořena místní drobná zemědělská družstva, jejichž členové absolvují komplexní školení se zaměřením na rozšíření podnikatelských dovedností, zlepšení výroby a usnadnění přístupu k mikropůjčkám pro další rozvoj výdělečných aktivit.  Značně by se tak měla zvýšit možnost uplatnění jejich zemědělských výrobků na místním trhu. Tento projekt je spolufinancován Evropskou komisí a v roce 2012 jej také podpořila Česká rozvojová agentura.

Pro zajištění udržitelnosti fungování družstev i po skončení projektu bude založeno Obchodní sdružení či Unie družstev se sídlem v každé provincii. Takovéto sdružení bude poskytovat služby v oblasti vzdělávání, poradenství v obchodní činnosti, napojení na trh pro odbyt zemědělské výroby a zajistí drobným zemědělcům záruky na půjčky. Členy sdružení budou jednotlivá družstva, která v nich budou mít stejný podíl vlastnictví, a tím poskytnou stimul pro udržení dlouhodobých vztahů s obchodními sdruženími i do budoucna. Mezi příjemce projektu REAP patří třicet družstev, jejímiž členy je zhruba 2.100 obyvatel venkova s nízkými příjmy, kteří budou vybráni ve spolupráci s místní správou v obou provinciích.

ADRA realizuje tento projekt v letech 2012–2015 a úzce na něm spolupracuje s Mongolským informačním centrem pro vzdělávání kooperativ, zástupci územních samosprávných jednotek a místními komerčními bankami.

Projekt podpořili

Projekt je realizován za podpory Evropské Unie a České rozvojové agentury.

Zavřít