Gruzie

Ochrana práv obětí domácího násilí

Kdy

2012–2013

Co

Zlepšíme přístup obětí domácího násilí k právní a sociální ochraně

Kde

Gruzie

Proč jsme pomáhali právě v Gruzii

Domácí násilí je v zemi, která leží na hranicích mezi Evropou a Asií, stále ještě tabuizované téma. Ačkoliv průzkum v roce 2009 ukázal, že mezi vdanými ženami je každá jedenáctá jeho obětí, tradiční společnost očekává, že žena za žádných okolností neopustí svoji rodinu. Vzhledem k nedostatečně rozvinutým sociálním službám vlastně mnohdy ani nemá jinou možnost než v takovém manželství zůstat. Mimo jiné i proto, že domácí násilí bývá považováno za čistě rodinný problém, který by neměl být vynášen na veřejnost. Aktivity neziskových organizací v oblasti pomoci obětem domácího násilí bývají často vnímány jako pouhá agenda západního světa, která odporuje kulturní tradici tamního modelu rodiny.

Komu a jak jsme pomohli

V rámci projektu podpoříme místní neziskové organizace, které pracují s oběťmi domácího násilí, zejména pak v regionech, kde je povědomí o možných postupech v takové situaci minimální. Cílem je zajistit větší míru rovnosti mužů a žen a podporovat státní politiku, která bude směřovat k odstranění diskriminace žen ve společnosti a zavede mechanismy pro ochranu obětí domácího násilí.

Zajištění lepšího přístupu žen ve městě i na venkově k potřebné právní a sociální ochraně by mělo být dosaženo zvýšením informovanosti o problému domácího násilí ve veřejném prostoru a posilou nevládních organizací při prosazování změn v gruzínské legislativě. Vedle toho by měla fungovat podpora a školení pomáhajících profesionálů (sociálních pracovníků a psychologů), právníků, policistů, státních zástupců a soudců, kteří pracují přímo s oběťmi domácího násilí či s nimi přicházejí do styku. Díky tomu dojde k tolik potřebnému zvýšení úrovně sociálně-právních služeb, kterých mohou týrané ženy využít. Projekt taktéž počítá s lepší koordinací všech zúčastněných a výměnou zkušeností se zahraničními odborníky formou pravidelných konzultací.

Jednou z důležitých cílových skupin jsou i budoucí představitelé legislativního systému – studenti právnických fakult. Ti budou moci navštěvovat tematické semináře či absolvovat stáž přímo v jedné z partnerských organizací. Lépe se tak v budoucnu zapojí do procesu rozvoje občanské společnosti. Větší obecná informovanost a angažovanost mimo jiné právě v otázce domácího násilí je jedním z klíčových prostředků k ochraně základních lidských práv v této oblasti.

Projekt probíhá ve spolupráci s pobočkou ADRA Hradec Králové provozující poradnu pro oběti domácího násilí a dětské krizové centrum a dále s organizací proFem, o.p.s., která se již od roku 1993 zaměřuje na poskytování poradenských služeb a konzultací ženským projektům a organizacím. V oblasti ženských lidských práv a násilí na ženách se věnuje politickému lobbyingu, vydávání publikací a bezplatnému právnímu poradenství obětem domácího násilí. Na gruzínské straně se na projektu podílejí organizace Georgian Young Lawyers´Association a Antiviolence Network of Georgia.

Projekt podpořili

Projekt je financován z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu transformační spolupráce.

Na projektu spolupracovali

Zavřít