Pákistán

Podpora zatopených zdravotnických zařízení v Muzaffargarh

Kdy

2011-2012

Co

Pomoc po povodních

Kde

Pákistán

Proč jsme pomáhali právě v Pákistánu

Povodně, které zasáhly Pákistán v červenci 2010, vedly k vylití několika řek v povodí řeky Indu a zasáhly zhruba pětinu území celého státu. Téměř 2 000 lidí přišlo o život, více než 722 000 domů bylo těžce poškozeno nebo zcela zničeno, kolem 4 milionů lidí přišlo o střechu nad hlavou a celkově bylo povodněmi zasaženo zhruba 20 milionů lidí.

Komu a jak jsme pomohli

ADRA ČR působí v regionu Muzaffargarh, který se nachází mezi řekami Indus a Čanáb – v jedné z nejvíce postižených oblastí. Cílem projektu je obnovení komunitní zdravotní péče v oblasti. Probíhá zde obnova řady základních zdravotnických zařízení včetně dodání potřebného vybavení a léků. Dále se v rámci tohoto programu konají školení dobrovolníků a mediální propagace. Jejich cílem je osvěta v oblasti hygienických návyků a prevence nemocí mezi komunitami zasaženými povodněmi. Projekt byl zahájen v dubnu 2011 a bude realizován nejméně jeden rok.

Zavřít