Etiopie

Podpora rozvoje nemocnice Halaba-Kulito

Kdy

2011–2012

Co

Zajistíme nutné vybavení pro provoz nemocnice ve městě Halaba Kulito

Kde

Etiopie, město Halaba Kulito

Proč pomáháme právě v Etiopii

Etiopie je druhou nejlidnatější zemí Afriky. Od roku 1991, kdy zde byl nastolen demokratický režim, jsou v zemi prováděny reformy, jejichž výsledkem je mírný ekonomický růst. Navzdory tomuto vývoji, žije přibližně 38 % obyvatelstva v chudobě. Jednou z nejchudších oblastí je Region jižních národů, národností a lidu. Žije zde především venkovské obyvatelstvo, jehož hlavním zdrojem obživy je zemědělství, které je velmi ovlivněno cyklicky se opakujícími obdobími sucha, nízkou mechanizací a špatným využitím vodních zdrojů. Další problematickou oblastí je zdravotnictví: ve správní jednotce Halaba v uvedeném regionu je nejvyšší výskyt malárie z celé Etiopie, obyvatelstvo je ohroženo infekčními nemocemi, podvýživou, HIV/AIDS, tuberkulózou. Podle dostupných údajů je zde kojenecká úmrtnost (až 85 úmrtí na 1000 kojenců, v ČR se jedná o 2,9 úmrtí) a úmrtnost matek při porodu vysoko nad celostátním průměrem.

Komu a jak pomáháme

Ve městě Halaba Kulito, které leží v Regionu jižních národů, národností a lidu, uspořádalo neformální sdružení místních obyvatel finanční sbírku na stavbu nemocnice. Za přispění místních úřadů se podařilo nemocnici postavit a v květnu roku 2011 zahájit její neoficiální provoz. Nemocnice je jediným zdravotnickým zařízením pro oblast s 270 tisíci obyvateli, působí v ní však pouze pět všeobecných lékařů. Specializovaní lékaři zcela chybí. Nemocnice také postrádá většinu základního vybavení: pacientská lůžka, porodní lůžka, osvětlení operačního sálu, operační stůl, chirurgické náčiní, inkubátory, zařízení pro anestezii atd.

ADRA proto v první fázi projektu zajišťuje nemocnici nejnutnější vybavení, a to se zvláštním důrazem na péči o matku a dítě (vybavení porodnice a gynekologického oddělení). Seznam pořizovaných položek byl dopředu konzultován s vedením nemocnice. Vybavení bude nakupováno od místních dodavatelů tak, aby projekt podpořil i ekonomický rozvoj v oblasti. V rámci projektu se rovněž počítá s dostavbou ubytovacího zařízení, které pomůže přilákat a udržet kvalifikované pracovníky a tedy vyřešit problém s nedostatkem specialistů. Pro stávající i nové zaměstnance nemocnice jsou naplánována školení vedená etiopskými odborníky. Ke zvýšení kvalifikace personálu povedou i praktické stáže českých zdravotníků. ADRA bude pro tyto účely spolupracovat s odborníky, kteří mají zkušenosti s provozováním zdravotnického střediska v Itibu v Keni, které ADRA ČR spravuje od roku 2006.

Zájem místní komunity na vybudování a zprovoznění nemocnice je značný. Důkazem je i skutečnost, že se komunita sama podílela na stavbě, a také příslib vedení nemocnice, že finančně přispěje i na stavbu ubytovacího zařízení pro lékaře. Silná motivace místních je předpokladem k zdárné realizaci projektu, jenž přispěje k vyšší úrovni poskytované zdravotní péče v regionu a tudíž i k zlepšení životní úrovně místních obyvatel. Projekt trvá do roku 2012.

Projekt podpořili

Projekt je podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci humanitární pomoci poskytované do zahraničí.

Zavřít