Africký roh

Pomoc obětem sucha

Kdy

2011-2012

Co

Pomoc obětem sucha

Kde

Džibutsko, Etiopie, Eritrea, Keňa, Somálsko, Uganda

Proč pomáháme právě v zemích Afrického rohu

Region Afrického rohu trpí nejsušším obdobím od roku 1951. Kritické sucho a světový nárůst cen potravin mají za následek zvyšující se míru podvýživy místního obyvatelstva. Pomoc potřebuje více než 10 milionů lidí, téměř polovina tohoto počtu jsou děti. OSN již dokonce pro části Somálska, jižní Bakool a dolní Shabelle, vyhlásilo stav hladomoru. Ten je vyhlašován, když počet dětí trpících akutní podvýživou překročí 30 %  a denně umírají více jak dva lidé na deset tisíc obyvatel. V některých oblastech Somálska je tato hranice až třikrát překročena. Tisíce lidí opouštějí své skromné domovy a vydávají se na cestu do relativního bezpečí uprchlických táborů. Již tak dost kritická situace táborů se tím stále zhoršuje, neboť jejich kapacita je několikanásobně překračována. Často tak je situace v táborech podobně smutná jako situace lidí, kteří zůstali doma.

Komu a jak pomáháme

Mezinárodní organizace ADRA realizuje projekty pomoci v Somálsku, Keni, Etiopii a Ugandě. Cílem je nejen boj s podvýživou, ale i zajištění zdrojů pitné vody tak, aby nedocházelo k šíření nemocí přenášených vodou. Deset procent pomoci se soustředí na obyvatele uprchlických zařízení, zbytek pak na obyvatele, kteří se rozhodli zůstat ve svých domovech. Projekty pomoci jsou nastaveny tak, aby se zabránilo další migraci obyvatelstva, která by mohla ještě více destabilizovat celý region.

V Somálsku jsou ve strategických lokalitách budovány či opravovány studně, voda je distribuována také pomocí cisteren. V uprchlických táborech ADRA rovněž staví latríny. Plánována je zde i distribuce nepotravinové pomoci – přikrývek, moskytiér, nádob na vodu a tablet na ošetření vody. V Etiopii sucho zasáhlo především venkovské obyvatelstvo, jehož obživa je závislá na chovu dobytka a na zemědělství. ADRA zde proto zajišťuje krmivo pro dobytek a veterinární asistenci. V Keni ADRA poskytuje příděly potravin 800 domácností, zvláštní zřetel je přitom brán na děti, těhotné a kojící ženy. Pitná voda je zde distribuována v cisternách, budují se i nové studně. V Ugandě se ADRA soustředí v oblasti Karamoja, kde rozděluje potraviny a pitnou vodu.

Česká pobočka organizace ADRA podpoří tyto projekty finančními prostředky. Z pohotovostního fondu proto uvolnila pro tyto účely 5000 euro a na pomoc lidem postiženým suchem v regionu Afrického rohu vypsala veřejnou sbírku.

Zavřít