Moldavsko

Inkluzivní vzdělávání

Kdy

2010-2011

Co

Podpoříme inkluzivní vzdělávání znevýhodněných dětí.

Kde

Moldavsko

Proč jsme pomáhali právě zde

Postsovětská republika Moldavsko procházela a prochází celou řadou sociálních a ekonomických změn, s nimiž je spjata řada negativních důsledků, např. pracovní migrace do zahraničí a následný zvýšený počet dětí, o které se nemá kdo starat. Děti se tak často stávají obětí či přímo aktéry trestné činnosti, žijí v neutěšených sociálních podmínkách.

Komu a jak jsme pomohli

V září 2010 ADRA ČR zahájila projekt tzv. inkluzivního vzdělávání. Je zaměřen na děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Jedná se o děti invalidní, děti s nejrůznějšími poruchami (př. dysgrafie) nebo se sníženou schopností  integrace.

V rámci programu vzniká modelová inkluzivní školka pro zdravé i postižené děti. Ty si zde zvykají na kolektiv a odbourávají komunikační bariéry, čímž se zvyšuje pravděpodobnost, že budou přijati do běžné základní školy. Školka musí být tomuto cíli samozřejmě uzpůsobena. Projekt proto počítá s prací na úpravách osnov, se zaměstnáváním specializovaných učitelů a dalšího personálu, například fyzioterapeutů. Zároveň ADRA zajišťuje přestavbu budovy, která musí být přizpůsobena postiženým, tedy musí mít snížené prahy, rampy a hygienické zařízení pro vozíčkáře. Obdobně jsou nakupovány speciální učební pomůcky. Celý program vychází z  Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. ADRA ČR prozatím plánuje aktivity v rámci tohoto projektu na dobu jednoho a půl roku.

Projekt podpořili

Zavřít