Angola

Podpora zemědělství

Kdy

2009-2011

Co

Vybudování odborných zemědělských kapacit, podpora vzdělávání ve správných zemědělských technikách a institucionální zajištění zemědělského vzdělávání

Kde

Angola

Proč jsme pomáhali právě v Angole

V roce 2002 v Angole skončila třicetiletá občanská válka, jejímiž důsledky jsou mimo jiné nedostatečná infrastruktura, ale i přerušení generační návaznosti z hlediska předávání tradic a zkušeností. Tato skutečnost má za následek také špatné fungování zemědělského sektoru v zemi. Angola je sice významným exportérem ropy a ekonomika je závislá na zemědělství pouze z 10 %, obnova válkou zdevastovaných zemědělských aktivit však nabízí příležitost snížit chudobu ve venkovských oblastech, kde se ekonomický růst příliš neprojevuje.

Komu a jak jsme pomohli

Projekt ADRA

Koncem roku 2011 byly v Angole v provincii Bié ukončeny dlouholeté rozvojové projekty, které byly realizovány ADRA ČR ve spolupráci s Institutem tropů a subtropů České zemědělské univerzity. Jejich cílem bylo budování odborných zemědělských kapacit, podpora vzdělávání ve správných zemědělských technikách a institucionálního zajištění zemědělského vzdělávání.

Střední škola v Catabole

V roce 2009 začal celý program podporou střední zemědělské školy v Catabole, kde byly studentům nabídnuty dva nové obory, Obecné zemědělství a Živočišná výroba. Ve spolupráci s místními autoritami vznikly školní osnovy, sylaby a učební materiály. Kromě toho vznikla v rámci školy také odborná laboratoř, knihovna, počítačová učebna, demonstrační farma, drůbežárna či zpracovatelské centrum, kde se mohou dále vzdělávat a získávat praxi nejen studenti, ale i experti ostatních odborných zemědělských institucí. V areálu školy byla také postavena ubytovna, tak aby mohli školu navštěvovat i studenti ze vzdálených míst. Absolventi této školy většinou dále pokračují na angolské vysoké školy a dále přispívají k vytváření odborného zázemí pro rozvoj zemědělství.

Institut rozvoje zemědělství v Catabole

V létě roku 2010 se program rozšířil o projekt podpory vládního Institutu rozvoje zemědělství, respektive jeho pobočky v Catobole. Tento institut funguje v Angole jako jakési poradenské centrum pro místní farmáře; školí je, nabízí jim praktické tréninky či odborné konzultace. Velká část zaměstnanců (tzv. technici) tohoto institutu dojíždí za farmáři přímo do venkovských oblastí, kde se na demonstračních polích (metoda Farmer Field School) vedle sebe aplikují nové zemědělské techniky i techniky dosud zažité. Farmáři tak sami mají možnost porovnat, který postup vede k větší úrodě.

Projekt podpořili

Zavřít