Myanmar

Pomoc po cyklonu Nargis

Kdy

2008

Co

Zajistíme potraviny, zdravotnický materiál a přístřeší lidem zasaženým cyklonem Nargis.

Kde

Myanmar

Proč jsme pomáhali právě v Myanmaru

V roce 2008 zasáhl Myanmar (dříve nazývaný Barma) cyklon Nargis. Nejsilněji udeřil v deltě řeky Iravádí a blízko bývalého hlavního města Barmy Rangúnu.  Živel usmrtil přes 134 tisíc lidí. Téměř 2,5 milionu lidí přišlo o své domovy, sta tisíce lidí se ocitlo bez jídla, vody i zdravotnické pomoci. Kolem 5000 čtverečních kilometrů v oblasti kolem řeky Iravádí zůstaly dlouho zcela pod vodou, takže lidé přišli o veškerou úrodu, potravinové zásoby, rýžová pole i zahrady.

Komu a jak jsme pomohli

ADRA ČR v první fázi pomoci působila v oblasti města Labutta, do něhož se uchýlili i lidé z okolí. Počet lidí bez přístřeší činil v oblasti více než 120 000. ADRA ČR rozdala ve 104 vesnicích tuny potravin (vše dle kritérií Světového potravinového programu OSN a standardů SPHERE) – rýži, olej na vaření, luštěniny a jodizovanou sůl. Dále poskytovala plachty pro zbudování dočasných příbytků a základní kuchyňské potřeby; sady obsahující talíře, lžíce, hrnky a nádoby na vaření rýže. Prvotní humanitární pomoc byla financována z výtěžku veřejné sbírky na pomoc obětem katastrofy, kterou ADRA ČR vyhlásila v květnu 2008. Z výtěžku více než 2 miliony Kč ADRA zajistila přístřeší a jídlo pro více než 1400 rodin po dobu dvou měsíců.

V druhé fázi pomoci ADRA ve spolupráci s organizací World Emergency Relief distribuovala také tuny léků (především antibiotik, analgetik, vitaminů) a zdravotnického materiálu mezi barmské děti. Pokračovala i potravinová pomoc. Na základě koordinačních schůzek s ostatními organizacemi a barmskou vládou se ADRA zaměřila na oblast Pyinsalu – ostrovy na východ od města Labutta v deltě Iravádí, kde žilo 30 000 lidí. Pomoc postiženým bylo možno poskytnout pouze na lodích. Pyinsalu patřila mezi nejvíce zdevastovaná území. V rámci samostatného projektu financovaného z větší části Ministerstvem zahraničních věcí ČR ADRA zajišťovala distribuci moskytiér a zdravotnického materiálu pro 70 000 obyvatel, kteří byli po zatopení oblasti ohroženi nemocemi přenášenými komáry.

V třetí fázi ADRA zajišťovala pro místní obyvatelstvo nezávadnou vodu. Jelikož provizorní podmínky v táborech s uprchlíky vytvářely další problémy jako například nárůst případů násilí na ženách, psychosociální tým pracovníků ADRA pomáhal obětem takového násilí a pořádal kampaně proti genderově orientovanému násilí.

Důležitou součástí pomoci se v letech 2009–2011 stala fáze rekonstrukční, především starost o zajištění obydlí obětem cyklonu Nargis. ADRA ČR v jihovýchodní části země realizovala školení a poskytovala technickou podporu místním při výstavbě dlouhodobých přístřešků a toalet.

Odborníci školili místní řemeslníky jak stavět odolnější domy, jaké nezbytné náležitosti by měly bezpečné domy mít a poskytli jim stavební nástroje a zčásti i materiál. K vyškolení se používaly informační a vzdělávací publikace o stavbě bezpečnějších domů Programu OSN pro lidská sídla, přeložené do místního jazyka. Stěny domů se stavěly z bambusových desek, podlaha ze silných pruhů bambusu a střecha z palmových listů. Školitelé současně stavbu názorně předváděli. Řemeslníci se naučili jak snížit riziko poničení domů při další možné přírodní katastrofě, ale také získali možnost zlepšit své živobytí, protože byli zaměstnáni na stavbě nových domů. ADRA ČR financovala výstavbu 250 provizorních obydlí, 90 latrín a 26 dřevěných domů s toaletami a podpořila místní zemědělce založením chovu bůvolů, kteří jsou v oblasti využívání pro práci na poli.

Při koordinaci aktivit týkajících se stavby přístřešků, školení a technické podpory spolupracovala ADRA s Programem OSN pro lidská sídla, s vedením Ubytovacího sdružení v Barmě/Myanmaru, s Agenturou pro technickou spolupráci a rozvoj a s Norskou radou pro uprchlíky. Projekt byl ukončen na konci roku 2011.

ADRA Česká republika poskytovala Myanmaru humanitární pomoc po cyklónu Nargis více než 3 roky a celkem poskytla finanční prostředky v hodnotě cca 10 miliónů Kč.

Projekt podpořili

Projekty humanitární pomoci v Myanmaru byly podpořeny z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Zavřít