Moldavsko

Street Children

Kdy

2008–2010

Co

Pomůžeme zajistit bezpečný prostor pro děti žijící bez domova a pomůžeme jim s integrací do společnosti

Kde

Moldavsko

Proč jsme pomáhali právě v Moldavsku

Postsovětská republika Moldavsko procházela a prochází celou řadou sociálních a ekonomických změn, s nimiž je spjata řada negativních důsledků, např. pracovní migrace do zahraničí a následný zvýšený počet dětí, o které se nemá kdo starat. Děti se tak často stávají obětí či přímo aktéry trestné činnosti, žijí v neutěšených sociálních podmínkách.

Komu a jak jsme pomohli

Projekt „Street Children“ – Děti ulice, začal v 90. letech. Hlavním cílem bylo už od počátku najít dětem jejich ztracené rodinné vazby, zvýšit jejich sebevědomí a připravit je na budoucí život ve společnosti. ADRA Moldavsko založila za přispění místního sponzora Centrum pro děti ulice ve městě Vadul lui Voda, ležícím nedaleko hlavního města Kišiněva. Toto Centrum slouží jako „dočasné“ útočiště pro skupinu 30 dětí po dobu jednoho roku. Budovu ADRA využívá zdarma, hradí ale náklady na údržbu, energie, personál, jídlo pro klienty, jejich oblečení atd. Děti zůstávají ve středisku, dokud se nevyřeší jejich situace (návrat do původní rodiny, k příbuzným, do adopce apod.). Během této doby s dětmi pracuje tým specialistů, děti se věnují běžným volnočasovým aktivitám a do celého procesu jsou zapojeny i osoby z venku, tzn. příbuzní dětí a další děti z okolí, aby tak došlo k oboustrannému obohacení. Cílovou skupinou těchto aktivit nejsou pouze děti, ale také dospělí –  také oni se potřebují profesně vzdělávat. Zaměstnanci centra se tedy účastní kurzů a seminářů zohledňujících poslední poznatky psychosociální problematiky mládeže.

Během tříletého trvání projektu se podařilo zlepšit podmínky a celkovou péči pro děti na ulici a díky specifickým vzdělávacím kurzům je připravit na budoucí život mimo Integrační centrum. To vykazuje jednu z největších „návratností“ dětí v Moldávii, až 25 % dětí je zpětně integrováno do svých původních rodin, či jsou jim nalezeny rodiny adoptivní. Důležitá funkce centra je též budování kapacit jeho zaměstnanců – sociálních pracovníků nebo speciálních pedagogů. I díky nim byl projekt vyhodnocen moldavskou vládou jako nejúspěšnější integrační centrum v Moldávii v roce 2009.

Projekt podpořili

Projekt je podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci humanitární pomoci poskytované do zahraničí.

Zavřít