Srí Lanka

Navazující pomoc na Srí Lance po tsunami

Kdy

2007–2012

Co

Zlepšíme životní podmínky lidem z různých komunit

Kde

Srí Lanka

Proč jsme pomáhali právě zde

Občanská válka na Srí Lance, která s různou intenzitou trvala 25 let, skončila teprve v roce 2009. Během poslední fáze vojenských střetů přinutila více než 280 000 lidí k opuštění svých domovů. Stali se z nich tzv. vnitřní uprchlíci (IDP, internally displaced persons). Další ránou pro obyvatele Srí Lanky byla v roce 2004 přírodní katastrofa, která po sobě zanechala nespočet mrtvých a zraněných a tisíce přeživších bez střechy nad hlavou.

Komu a jak jsme pomohli

Na Srí Lance financovala ADRA Česká republika během let 2007–2012 několik projektů, jejichž cílem bylo zlepšit životní úroveň místních obyvatel ze znevýhodněných a opomíjených skupin.

Zlepšení životní úrovně, příjmu domácností, kvality zdraví a vzdělávání

Srí Lanka je multietnický stát, v němž žije zhruba 75 % Sinhálců. Menšinu tvoří indičtí Tamilové, kteří byli od roku 1830 na ostrov dováženi z Indie jako pracovní síla pro čajové plantáže. Tato minorita se během získávání nezávislosti znepřátelila s většinovými Sinhálci, docházelo k utlačování. Částečně byla Tamilům udělena některá občanská práva, avšak i v současnosti zhruba 40 % z nich nemá státní občanství, jejich volný pohyb uvnitř státu je velmi omezený a možnosti rozvoje jejich společenství jsou minimální. Díky negramotnosti, nízkému sociálnímu postavení, špatným hygienickým podmínkám a absenci schopných vůdců jsou Tamilové nuceni přijmout statut podřízenosti, který je dále zneužíván. Cílovou skupinou projektu ADRA jsou Tamilové žijící v okrese Nuwara-Eliya.

Se zlepšením životní úrovně, příjmů, zdravotní situace a vzdělání se očekává také zlepšení nedůstojného postavení Tamilů ve společnosti a jejich možností prosadit svá práva. Projekt probíhal od března 2010 do prosince 2011 a poskytoval soustavnou materiální a vzdělávací podporu plantážním komunitám.

Bydlení a vodní zdroje pro obyvatele Tangalle

Humanitární pomoc z celého světa byla masivní, ale kvalita pomoci někdy musela ustoupit snaze o co nejrychlejší obnovu. Především poskytnuté náhradní bydlení pro rodiny postižené vlnou tsunami je mnohdy bez trvalého přístupu k pitné vodě a často ve špatně přístupných oblastech. Spousta domů byla vybudována v blízkosti starousedlých komunit, které přestože nebyly vlnou tsunami zasaženy, žijí v nedůstojných podmínkách. Na humanitární pomoc neměly nárok a to mezi komunitami způsobuje napětí.

Cílem projektu bylo podpořit obnovu a rozvoj životní úrovně obou skupin obyvatel v Tangalle: rodin postižených vlnou tsunami a rodin s nízkými příjmy prostřednictvím

  • Výstavby nových domů pro rodiny bez vyhovujícího náhradního bydlení
  • Nahrazení provizorních kuchyňských koutů hygienicky vyhovujícím vybavením
  • Zajištění kvalitní a pravidelné dodávky pitné vody
  • Vybudování suchých záchodů v původních vesnicích
  • Znovuobnovení vodních nádrží vhodných pro rybolov
  • Zvyšování povědomí mládeže o zdravém způsobu života (od roku 2011)

Lepší životní podmínky pro sirotky a seniory zasažené válečným konfliktem

Občanská válka na Srí Lance skončila v roce 2009 a za následek měla statisíce vnitřních uprchlíků (IDP, internally displaced persons). Vysoký počet vysídlených osob způsobuje značný tlak na místní komunitu a na vládu a navzdory probíhající humanitární pomoci se zatím nedaří potřeby těchto lidí zajistit. Cílem projektu bylo zmírnit následky války a pomoci nejvíce zranitelným společenským skupinám nuceným k přesídlení, kterými jsou senioři a sirotci. Bylo vybráno 9 institucí v nejvíce zasažených oblastech, které pečují o 3 domovy důchodců a 6 sirotčinců. V rámci projektu od roku 2010 probíhalo:

  • Zajištění dodávek pitné vody a zlepšení hygienických podmínek
  • Organizace společenských a volnočasových aktivit, které přispívají ke zmírnění traumat z přesídlení
  • Poskytnutí nepotravinové materiální pomoci sirotkům, která jim umožní pokračovat ve studiu.

Projekt podpořili

Projekt je podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci humanitární pomoci poskytované do zahraničí.

Zavřít