Ve středu 30. 5. v 19 hodin se v Rabasově galerii v Rakovníku bude konat benefiční koncert, na kterém vystoupí folková skupina Spirituál Kvintet. Výtěžek z koncertu bude věnován na podporu slumových škol, které ADRA v Bangladéši podporuje. Součástí koncertu bude i výstava fotografií z Bangladéše a stručné představení programu  BangBaby zaměřeného na vzdělávání chudých bangladéšských dětí.

Organizační zajištění koncertu se stará paní Iveta Zelenková, která benefiční koncerty pro organizaci ADRA pořádá již několik let. „Mám radost z toho, že koncerty jsou přínosem pro posluchače i pro jednotlivé projekty Adry. Jsem moc ráda, když vybrané peníze pomůžou těm, kteří se nemají tak dobře jako my. Jsme z bohaté země, máme všeho dostatek, a pokud může naše koruna pomoci jinde, tak mám radost.“

Díky štědrosti a přízni paní Zelenkové, synagóze v Rakovníku  a všech dalších, kteří se koncertů účastní a podílejí se na jejich přípravě, byly v minulosti podpořeny např. projekty organizace ADRA v Mongolsku a keňském Itibu. Pokud máte čas a chuť, pojďte se letos koncertu zúčastnit i vy, odměnou vám bude nejen krásná hudba, ale také hřejivý pocit z pomoci těm, kterým vaše podpora letos pomůže – bangladéšským dětem.

Fotografie k doprovodné výstavě zajistily jako sponzorský dar firmy Tisk FotekObrázkárna, adjustaci firma Fotonova.

Program BangBaby je jedním ze zahraničních rozvojových projektů ADRA ČR, který se zaměřuje na podporu vzdělávání a celkové zkvalitnění života chudých bangladéšských dětí. Program umožňuje adresnou podporu konkrétních dětí a zároveň pomáhá plošně podporovat několik škol v chudinských slumech.

Projekt Podpora slumových škol zakládá a spravuje školy v nejchudších čtvrtích hlavního města Dháky, kde žijí děti často pod hranicí chudoby a hygienického minima, mnohdy bez možnosti chodit do školy a získat vzdělání. Trvalá podpora pro tyto děti znamená šanci na zlepšení stávajících životních podmínek i budoucích příležitostí. Ve spolupráci s týmem místních učitelů podporuje ADRA plošně celou školu a všechny žáky, kteří se učí základům čtení, psaní, počítání a hygieny a pomáhá tak vzdělávat děti, které by se jinak ke vzdělání dostaly jen obtížně. 

ADRA ČR spravuje v Bangladéši 7 slumových škol, kam dochází 650 dětí.

Více o projektu na www.adra.cz/bangbaby