Co vznikne, když se spojí dobrodružná nátura členů spolku Zvedni zadek a otevřenost Adry novým výzvám a nápadům na to, jak podpořit dobrou věc? Odpověď je jednoduchá: happening „Zvedni zadek s Adrou“!

Pod heslem: Nemusíš být superhrdina, abys mohl dělat velké věci, pořádá iniciativa Venujcas.cz, jíž je výše zmíněný spolek součástí, koloběžkovou cestu z Ostravy do Klatov, aby zvýšily povědomí o fenoménu dobrovolnictví u seniorů a aby jej také prakticky podpořily. Na konci každé etapy navštíví koloběžkáři domov pro seniory, kde uspořádají přednášku o svých cestách a stráví čas s klienty domovů. Stanou se z nich tak alespoň na chvíli adří dobrovolníci. 

Cesta potrvá od 17.8. do 24.8. Účelem je upozornit na problém osamocení a prohlubující se generační propasti a na možnosti jejich zmírnění.

Ostrava je sídlem největšího dobrovolnického centra ADRA v republice, proto ambasadoři vyrážejí na cestu do západních Čech právě odsud. Na svých dvou kolech tak přivezou zprávu o tom, co dobrovolnictví dokáže, do míst, kde se oproti Moravě teprve rozvíjí. Startovat se bude přímo v dobrovolnickém centru v Ostravě 17.8. v 8:00 na adrese Martinovská 3247/164 723 00 Ostrava – Martinov. 

Během happeningu poběží veřejná sbírka na otevření nového dobrovolnického centra ADRA v Klatovech a rekonstrukci daných prostor. Přispět lze na veřejný sbírkový účet 808777808/0300 VS 820. 

Chcete se do akce zapojit? Jezdíte rádi na koloběžce?

Připojte se na jednu z etap nebo rovnou na celou cestu! Ozvěte se koordinátorovi akce – Nikolovi  Novákovi.

  • +420 776 132 557
  • Nikola.Novak@adra.cz

Více informací na:

venujcas.cz a adraklatovy.cz, případně na fb stránkách Zvednizadekdobrovolnické centrum ADRA Klatovy