6. června se v důsledku exploze protrhla hráz Kachovské přehrady na jižní Ukrajině. Záplavová vlna postihla levý i pravý břeh Dněpru, zaplaveno bylo asi 80 vesnic. Rychlá záplavová vlna nejenže zasáhla civilní obyvatele, ohrožuje jejich životy a majetek, ale jsou zasaženy také tisíce hektarů půdy. Na místě od prvních hodin zasahuje ADRA Ukrajina.

ADRA Ukrajina od prvních chvil monitoruje akutní potřeby a v koordinaci s místními úřady připravuje okamžitou pomoc lidem žijící v zasažené Chersonské oblasti. Česká ADRA se zapojuje do pomoci dodávkami pitné vody a trvanlivých potravin a dopravou pomoci na místo. První kamion byl vypraven hned 6. června bezprostředně po katastrofě. Přímo na místě působí tým ADRA Ukrajina v počtu 30 lidí.

Co bude potřeba

V nejbližších dnech bude v oblasti potřeba poskytovat základní humanitární pomoc, zejména pitnou vodu (potřeba 20 000 tun pitné vody denně), užitková voda (potřeba 100 000 tun vody denně), dále čističky vody, dezinfekční prostředky, mobilní toalety, záchranné vesty, čerpadla vody a vysoušeče, trvanlivé potraviny, náhradní zdroje elektřiny, stany, power banky, odpadkové pytle, oblečení, pleny pro dospělé. ADRA Ukrajina s naší podporou zajišťuje pomoc pro 8 000 osob.

ADRA Česká republika poskytne finanční pomoc na nákup dalších dodávek pitné vody, desinfekce a čerpadel. V první fázi pomoc podpoříme částkou 50 000 USD a jsme připraveni i k další pomoci podle aktuálních potřeb.

Zapojíme se i formou edukace a budeme sdílet naše zkušenosti z povodní v Česku. Konkrétně necháváme přeložit naše letáky o tom, jak se chovat, když opadne voda a manuál chování po povodních. Zkušenosti z českých povodní jsme takto již dříve předávali v Srbsku a Chorvatsku.

Pomáhejte s námi lidem v zaplavených oblastech

Nejefektivnější formou pomoci je finanční dar. Na sbírku, ze které je humanitární pomoc na Ukrajině financována, můžete přispět prostřednictvím portálu Darujme nebo na číslo účtu 66888866/0300, variabilní symbol 500.