Je tomu již sedm let, co byl střihač TV Nova Michal Velíšek na Karlově náměstí v Praze zabit, když před násilníkem bránil neznámou mladou ženu. Jeho statečný postoj a odvážný čin se stal podnětem projektu „Hrdinové mezi námi“, jehož smyslem je s pomocí veřejnosti objevit novodobé hrdiny. Na památku Michala Velíška uděluje vítězi, kterého vybere veřejnost internetovým hlasováním, Nadace ADRA a TV Nova od roku 2006 každoročně stejnojmennou cenu.

Toto ocenění může získat každý, kdo v uplynulých dvanácti měsících zachránil v jakékoli kritické situaci lidský život nebo zdraví a není profesionálním záchranářem, policistou, hasičem nebo lékařem. Jedinou podmínkou je, že musí být nominován do 9. října 2011 někým ze svého okolí. Nominační formulář je dostupný ke stažení na www.nadace-adra.cz.

„Cena Michala Velíška je veřejným poděkováním lidem, kterým není lhostejný osud druhých,“ uvedl zástupce Nadace ADRA Vítězslav Vurst. „Přestože veřejnost nakonec zvolí jen jednoho vítěze z mnoha nominovaných, seznámí se s příběhy, které jsou zviditelněním osobní statečnosti a slušnosti. Domníváme se, že touto cestou můžeme alespoň trochu přispět k tomu, aby se lidé zamysleli nad tím, jak by sami reagovali jako svědci násilného trestného činu. Naším cílem je vyprovokovat v nich touhu pomáhat a zároveň jim říct, jak to udělat co nejlépe a s co nejmenším rizikem.“

„Každý rok si prostřednictvím Ceny Michala Velíška připomínáme, jakou moc mají odvaha a ochota pomoci, jakou neuvěřitelnou sílu má prolomení lhostejnosti. V každodenním životě se každý z nás setkává s lidmi, kteří naši pomoc potřebují. Někdy je to jen rada či útěcha, ale v některých případech je v naší moci zachránit i lidský život. Je důležité, aby si každý uvědomil, že se to týká i jeho. Televize Nova si váží toho, že je partnerem projektu ‘Hrdinové mezi námi‘ a každý rok se snaží jeho poselství prostřednictvím televizních obrazovek dostat k co největšímu počtu lidí,“ říká Miloslava Nováková, ředitelka marketingu TV Nova.

Z nominovaných osob vyberou členové výboru tři, s jejichž příběhy bude veřejnost seznámena v reportážích pořadu TV Nova Střepiny (13., 18. a 25. 11. 2011).

Po odvysílání posledního z příběhů bude následovat 27. 11. až 11. 12. internetové hlasování na www.nadace-adra.cz. O vítězi tak opět rozhodne veřejnost. 6. ročník Ceny Michala Velíška vyvrcholí předáním ceny vítězi 15. prosince 2011 v representačních místnostech primátora hl. Prahy, kde se uskuteční též další tradiční část projektu Hrdinové mezi námi. Letošním tématem semináře bude „Odvaha vytrvat“.

Cílem této dlouhodobé kampaně je zviditelnit postoje slušnosti, odvahy a statečnosti, které by neměly chybět v chování každého z nás. Nad tímto projektem přijala patronát paní Iva Velíšková a záštitu převzal primátor hl. města.

Složení výboru, který rozhodne o třech finalistech pro rok 2011:

  • Iva Velíšková, patronka projektu
  • Vítězslav Vurst, zástupce nadace ADRA
  • Barbora Divišová, redaktorka pořadu Střepiny
  • Ludmila Bártíková, PR koordinátor TV NOVA
  • Zástupce Magistrátu hl. m. Prahy
  • Jana Malíková, zástupce ministerstva vnitra
  • Radomír Špinka, předseda správní rady nadace ADRA

Kontakt:

Iva Fundová-Macková

nadace@adra.cz

732 355 962

Nadace ADRA, Klikatá 46, 158 00 Praha 5 – Jinonice