Toto ocenění uděluje Fórum dárců prověřeným nadačním subjektům, které splnily kritéria hodnocení.

Cílem známky je přispět k posílení důvěry v odbornou a etickou profesionalitu držitelů známky a zlepšit tak orientaci široké veřejnosti při identifikaci nadace mezi ostatními subjekty neziskového sektoru. (V současné době v ČR působí víc jak 500 nadací, které tvoří asi 1% ze všech nestátních neziskových organizací.) Žadatel musí např. dosáhnout standardů ve vedení a správě, hospodaření, v etickém chování a odpovědnosti, v grantových pravidlech, otevřené komunikaci, spojení se zřizovatelem atd.

Z opakovaného přiznání známky kvality máme upřímnou radost a vnímáme ho jako veřejné ocenění naší práce v uplynulých dvou letech. Budeme se snažit, abychom toto ocenění obhájili znovu v roce 2018.