Ačkoli by člověk pravděpodobně nečekal, že se v Evropě stále najdou místa bez přístupu k pitné vodě, opak je skutečností. Pouze v zakarpatském regionu na Ukrajině existuje okolo osmdesáti komunit bez napojení na rozvody vody a kanalizaci – celkově se tento problém týká více než 80 000 lidí. Právě této skupině obyvatel se snaží pomoci náš projekt poblíž města Mukačevo, který probíhá již druhým rokem. Konkrétně  se projekt soustředí na romský tábor, kde je absence pitné vody jen jedním z problémů, který musí více než 7 000 zde žijících lidí řešit každý den. Zatímco v minulém roce se nám ve spolupráci s organizacemi Atlas CopcoEpiroc podařilo nainstalovat 15 vodních pump, od počátku letošního roku se na místě postavilo 14 pump a jedna studna o hloubce 29 metrů. Přečtěte si, jak tato zařízení ovlivnila životy místních obyvatel.

Díky omezenému přístupu k pitné vodě čerpala ještě donedávna většina místních lidí vodu z řeky, která se nachází nedaleko tábora. Nejen, že převoz vody byl poměrně náročnou záležitostí, kterou většinou zvládali jen mužští příslušníci, ale znečištěná voda způsobovala i rozsáhlé zdravotní problémy. Většina obyvatel totiž tuto vodu používala nejen k domácím pracem, ale i k vaření a hygieně. Obavy ze zdravotních důsledků měl i Yulii Burmek, otec pěti dětí. Dnes se díky nově nainstalované pumpě s nezávadnou vodou poblíž jeho domova už nemusí bát, že by voda ohrozila nějak jeho či členy jeho rodiny.

Převoz vody byl náročný zejména pro rodiny bez dospělých mužských příslušníků. Vzhledem k tomu, že v oblasti poblíž Mukačeva panuje vysoká nezaměstnanost, musí mnoho lidí za prací dojíždět i do jiných měst. Jedním z nich je manžel Eriky Demeterové. Erika tak přes den zůstává na chod domácnosti se sedmi dětmi sama. Dříve musela vždy, když potřebovala vodu, požádat jednoho z jejích mužských sousedů, aby jí s vodou pomohl. Dnes má pro sebe k dispozici vodní pumpu na dvorku a s nošením vody jí zvládne pomoci i její malý syn.

Nainstalovat 14 nových pump a jednu hloubkovou studni se nám v letošním roce podařilo jen díky spolupráci s organizacemi Atlas CopcoEpiroc, za což jim moc děkujeme.