O zemětřesení v Nepálu v roce 2015 slyšel celý svět. 25. dubna to budou přesně tři roky, co otřáslo Himalájemi a vyžádalo si 9 tisíc lidských životů. Do statisíců dalších životů dramaticky zasáhlo. Přinášíme svědectví o jednom z nich, do kterého pozitivně zasáhla pomoc z České republiky.

Hari Bahadur Phapa je pětačtyřicetiletý farmář. Má dva syny, stará se o své rodiče a rodiče své ženy. Žijí v malém, obtížně přístupném údolí v distriktu Dhading, na západ od hlavního města Káthmándú.  Bydlí v hezkém domku se zděným přízemím a dřevěným prvním patrem, kterému dominuje velká terasa, která slouží jako jídelna a obývací pokoj. Když vypráví svůj příběh, je už pozdě večer a jeho klidný, tichý hlas se skoro ztrácí ve zpěvu cvrčků.

Dnes je respektovaným chovatelem a pěstitelem, přirozenou autoritou celé místní komunity čítající asi tucet rodin. Vždy tomu tak nebylo. Deset let pracoval v Indii na stavbě vodní elektrárny, aby si vydělal lepší peníze, než jaké mohl získat doma. Z pomocného dělníka se vypracoval na svářečského mistra. Dostal pak výhodnou nabídku a odjel pracovat do Kataru. Chtěl získat kapitál, s pomocí kterého by založil kuřecí farmu. Ukázalo se, že naletěl nepoctivé pracovní agentuře a nečekalo na něj slibné místo svářeče, ale jen špatně placená nekvalifikovaná práce. Když se mu ani po roce a půl nepodařilo sehnat lepší zaměstnání, vrátil se ke své rodině. Bez výdělku, bez úspor. Rozhodl se, že si na start svého podnikání půjčí. Naštěstí získal důvěru svého přítele, který mu půjčil 60 tisíc rupií (asi 12 a půl tisíce českých korun). Hari obezřetně investoval jen polovinu, kdyby jeho podnikatelský záměr selhal. Nakoupil 150 kuřat, se kterými založil svou vysněnou farmou. A povedlo se. Do půl roku mohl půjčku svému příteli vrátit. Chov se rozrostl na sedm set kuřat a vedle pěstování rýže pro vlastní potřebu začal Hari se svou ženou chovat také kozy. Pak přišel 25. duben 2015.

Zemětřesení zničilo dům, v troskách zahynula většina kozího stáda. Pohyb zemských desek zapříčinil také zničení kanálů, které po desetiletí přiváděly vodu nezbytnou pro pěstování rýže a dalších plodin. Některá políčka nebylo možné oset vůbec, na zbylých byly výnosy rýže tak ubohé, že sotva vyvážily námahu se sázením a sklizní. Harimu naštěstí zůstala kuřecí farma, ale jeho sousedé museli údolí opustit a jít do města za prací. Když nemohli pěstovat rýži, museli si hledat obživu jinde.
Toto smutné období naštěstí netrvalo dlouho. ADRA Nepál vybrala Hariho vesnici jako jedno z vážně zasažených míst, kam je potřeba směřovat pomoc. A díky zahraničním dárcům, včetně vás, z České republiky, nakoupila materiál na obnovu zavlažovacího systému. Skupina místních farmářů pod dohledem nepálské Adry založila komisi, která měla rekonstrukci na starosti. Ze svého středu si zvolili předsedu. Pracovitého a zkušeného Hariho Bahadura Phapu. Zapojil se do plánů, příprav i samotných prací.

Při poslední sklizni byly výtěžky o 80 % lepší než před obnovou zavlažovacích systémů. Po letních přívalových deštích se objevily první problémy a na několika místech bude zapotřebí provést opravy. Ale lidé z vesnice jsou na to připraveni a zvládnou to bez pomoci odjinud, jen s prostředky, které společně ušetřily díky lepší produkci rýže.
V letošním roce chtějí Hari a jeho sousedé pěstovat více zeleniny, kterou pak budou nosit na trh, aby si přilepšili. Hari pomáhá méně zkušeným farmářům a zavádí moderní a přitom organické postupy. Už teď plánuje, že z vydělaných peněz založí malý chovný rybník. Většina příjmů ale dál půjde jeho synům, aby mohli studovat v Káthmándú. Hari se svou ženou tvrdě pracují 15 hodin denně a ročně vydělají asi půl milionu nepálských rupií, což je necelých sto tisíc korun. Z toho 450 tisíc rupií jsou náklady na živobytí a studium jeho dětí v hlavním městě. „Chci, aby moji synové mohli mluvit sami za sebe,“ říká a poukazuje tím na to, že neumí anglicky a tak potřebuje tlumočníka. Přeje si, aby jeho synové měli víc možností, než měl on. S funkčním zavlažovacím systémem jim to může umožnit. Jeho vděk patří všem, kteří pomohli Nepálu vypořádat se s následky zemětřesení.