Jako každý rok, i letos jsme připravili souhrn informací, které jsme získávali během naší monitorovací cesty a kterým Vám chceme přiblížit životy konkrétních dětí i práci programu BanglaKids v Bangladéši. Vzhledem ke snižování nákladů jsme se letos rozhodli namísto již tradičního DVD záznamu připravit materiál v nové podobě.

V něm se můžete dočíst nejen o tom, čemu jsme se věnovali na naší monitorovací cestě, ale najdete zde např. i životní příběhy několika podporovaných dětí a mladých lidí či rozhovory s dárci, kteří spolu s námi letos Bangladéš navštívili.