U příležitosti Mezinárodního dne dobrovolníků, který připadá na 5. prosince, pořádalo Ministerstvo vnitra v úterý dne 6. prosince 2016 odbornou konferenci s názvem „Rozvoj dobrovolnictví v České republice“. Stěžejním tématem bylo představení evropského projektu „Rozvoj dobrovolnictví“ (koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center).  Na konferenci vystoupili přední odborníci v oblasti dobrovolnictví jako například PhDr. Jiří Tošner, či Michal Čančík, B. Th z organizace Hestia.

Konference navazovala na „Evropský rok dobrovolnictví 2011“, jehož patronkou byla naše kolegyně a vedoucí Dobrovolnického centra Ostrava, Dagmar Hoferková. Ta ve svém příspěvku zhodnotila, co se od roku 2011 v oblasti dobrovolnictví událo, a zmínila se o vývoji v oblasti dobrovolnictví při mimořádných událostech a krizových stavech, dobrovolnictví v kultuře a komunitním rozvoji.

Prostor byl věnován i informacím o obnoveném webu www.dobrovolnik.cz, kde je možné nalézt nabídky dobrovolnictví, informace o vedení dobrovolníků, příběhy o lidech, kteří pomáhají, a řadu dalších zajímavých článků.