Ve středu 19. října zasedal nominační výbor, aby posoudil příběhy, které zaslala veřejnost do letošního ročníku Ceny Michala Velíška, a vybral z nich tři do finále.

Nadace ADRA obdržela během celého roku víc jak sto nominací, v nichž „obyčejní lidé“ udělali neobyčejné činy. Postavili se fyzickému násilí, ohni, vodě, zasahovali při úrazech či haváriích, aby pomohli těm, kterým šlo o zdraví či dokonce o život. Přitom vesměs riskovali i vlastní zdraví a život. Vybrat ze všech příběhů pouhé tři bylo pro členy výboru velice obtížné. Mezi nominacemi byly totiž vesměs velice silné příběhy dokládající lidskou pohotovost, odvahu, rozhodnost a statečnost.

Tak jako vždy, velkou odezvu měly příběhy, kdy v roli zachránců byly děti. Letos tomu nejmladšímu byly pouhé 4 roky! Výbor rozhodl, že všechny nominované děti budou pozvány 8. listopadu do Prahy, kde obdrží od Nadace ADRA vedle veřejného poděkování i dárky jako dík za osobní odvahu a duchapřítomnost.

Finálové příběhy 11. ročníku Ceny Michala Velíška odvysílá Tv Nova v pořadu Střepiny 30. října. Od tohoto data pak bude až do 6. listopadu probíhat zde, na našem webu, online hlasování. Tím, že dáte svůj hlas jednomu ze tří finálových příběhů, který vás nejvíce oslovil, podpoříte poslání této ceny. Čím více lidí se zapojí do hlasování, tím vzrůstá objektivnost výsledku.

Smyslem ceny je bojovat proti lidské lhostejnosti – u každého z nás probouzet svědomí a vést ho ke konkrétním činům, když nikdo nekoná nebo ke slovům, pakliže všichni kolem mlčí. K životu každého z nás v každé době a na každém místě patří slušnost, odvaha, pohotovost, statečnost, smysl pro spravedlnost, odpovědnost a umění se rozhodnout a toto vše se cenou každoročně připomíná.

Jméno jedenáctého držitele ceny poprvé zazní v úterý 8. listopadu ve 13 hodin v Primátorské rezidenci v Praze.