ADRA reaguje na sílící konflikty mezi iráckým obyvatelstvem a Islámským státem (IS) a zakládá v kurdském městě Irbíl pobočku ADRA Irák. Do připravovaných aktivit se zapojuje i ADRA ČR, která na něj prozatím přispěje částkou 200 tisíc korun.

uprchlíci v provizorním ubytováníADRA Irák má za úkol realizovat hned několik humanitárních projektů, které pomohou zejména vnitřním uprchlíkům. Těch je v celém Kurdistánu odhadem téměř milion. V Ankawě a Irbílu bydlí ve školách, ve stanech nebo táboří pod širým nebem v parcích a zahradách. Tomu odpovídá i špatná hygiena. Na jednu latrínu připadá 50 lidí, v táborech chybí umývárny, není vybudovaná kanalizace, což znamená problémy s odpady. S blížící se zimou jsou ohroženi všichni ještě víc, zejména senioři a děti.

Velkým problémem je nedostatek léků a základních potřeb. Mnozí uprchlíci byli vyhnáni IS a jsou touto otřesnou zkušeností velmi traumatizováni, některé děti přestaly mluvit, jiné mají poruchy spánku a chování. ADRA jim chce poskytnout poradenství. Je tady také mnoho dospělých i dětí se zdravotními hendikepy, kteří potřebují zvláštní péči. Většina vnitřně vysídlených osob také nemluví kurdsky, ale pouze arabsky, což znemožňuje dětem chodit do školy a dospělí tady nemohou najít práci. Školy jsou navíc obsazeny. Neexistuje prostor pro vyžití dětí.

Nově vzniklá ADRA Irák se chce zapojit do koordinačních mechanismů OSN, včetně plánování humanitární pomoci pro příští rok.

Její první projekt má za cíl zvýšit odolnost vnitřně vysídlených osob, které v současné době pobývají v městském prostředí Irbílu. Projekt je připraven pro 1873 přímých příjemců (511 mužů, 512 žen, 425 chlapců a 425 dívek). Nepřímo by mělo touto formou podporu získat až 9 tisíc lidí.

Jedná se o:

  • malé podnikatelské granty pro muže a ženy, kteří v důsledku své situace nemají práci
  • zaměstnání uprchlíků – zaměstná pedagogy formou cash for work
  • lekce kurdštiny pro uprchlíky
  • psychosociální pomoc pro děti i dospělé
  • neformální vzdělávání a kreativní aktivity pro děti

Jak můžete pomoci?

  • finančním příspěvkem online bránou: