14. ročník Zahradní slavnosti se zdařil! Byly to oslavy hodné tak významného a kulatého výročí. Slavilo se, zpívalo, tančilo…

A také děkovalo. Např. nám, přítomným zástupcům DC ADRA Plzeň v čele s vedoucím Standou Valentou vyjádřil svůj dík samotný ředitel MÚSS Ing. Vladimír Chuchler.

Je nám ctí.