Obyvatelé východní části Etiopie, v regionu Afar, jsou jedni z nejzranitelnějších v zemi. Oblast se potýká s opakovanými a stále extrémnějšími obdobími sucha. Většina místních obyvatel se živí pastevectvím. Jsou tedy závislí na dostatečném množství pitné vody pro domácnost i svá stáda. V Etiopii jsou to většinou ženy, kdo se stará o dobytek a obstarává vodu. Ženy chodí denně až desítky kilometrů ke studnám, což je fyzicky velmi náročné a zároveň nebezpečné. I přes svou snahu nejsou v období sucha schopny zajistit vody dostatek. Přicházejí tak o dobytek a tím pádem o hlavní zdroj potravy, neboť maso z domácích zvířat tvoří základ jídelníčku místních rodin.

Od prosince roku 2017 proto ADRA realizuje rozvojový projekt, jehož cílem je zajistit potravinovou soběstačnost místních pastevců skrze obnovení zdrojů pitné vody a poskytnutí odolných druhů osiv a zeleniny, které by mohly zpestřit jejich jídelníček. Jelikož usilujeme o dlouhodobou udržitelnost rozvojových projektů, jsou součástí projektu také vzdělávací workshopy týkající se zakládání domácích zastíněných záhonků vhodných pro místní podmínky či tématu pestrého stravování.

V jedné z vesnic v regionu Afar žije žena jménem Mama. Neumí číst ani psát; svou inteligencí a zápalem ale Mama strhává ostatní. Má čtyři syny a manžela, který ochrnul a nemůže chodit. Velká část práce tedy leží na ní, stará se o dobytek i o domácnost. Mama popisuje, jak se svými kamarádkami společně chodily až 15 km do hor, do té doby, než ADRA ve vesnici ve spolupráci s místním výborem na vodu a obyvateli opravila studnu. Mama v genderovém výboru i výboru pro vodu zasedá a kromě opravení studen se snaží prosazovat další změny spolu s organizací ADRA.

Společně s ostatními ženami ve vesnici se zapojila do série vzdělávacích workshopů. Ženy se díky nim například naučí zakládat tzv. keyhole garden, tedy záhon kruhových základů, který odolá místním podmínkám. Hlavní výhodou zahrádky je její malá náročnost na vodu a také jednoduchost údržby. Zalévá se skrze kameny, které zároveň pomáhají vláhu zadržovat. ADRA pomáhá zakládání záhonů koordinovat.

Ženy rovněž absolvují týdenní školení na téma výživy. Soustředí se především na to, proč a jak zpestřit příjem potravy, aby byl zajištěn dostatečný přísun vitamínů a minerálů. Pracují na tom, jak zeleninu zpracovávat, co vařit nebo jak do stravy zařadit například vajíčka, která jsou v etiopské kuchyni mnohem méně zastoupena. Ženy se vzájemně inspirují a získané znalosti si ve vesnici dál předávají.

Mama je z workshopů nadšená, sama už si zahrádku založila. Dozvěděla se i spoustu dalších cenných informací nad rámec školení, které se budou v nehostinných podmínkách hodit.

Věříme, že se díky lepšímu přístupu k vodě a zdrojům potravy se životní úroveň místních obyvatel výrazně zvýší. V tom nás ujistili i zástupci vlády na okresní úrovni.

Plánování a realizace projektu proběhla ve spolupráci s ADRA Německo a ADRA Etiopie, nezanedbatelnou úlohu hráli také lokální partneři BOFeD (Úřad pro finanční a ekonomický rozvoj), Ministerstvo mládeže a žen a Ministerstvo zemědělství.

Projekt podpořili

Projekt je podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci humanitární pomoci poskytované do zahraničí.