Popis současné situace a představení projektu

Na internátní škole AHTSS, která se nachází na východě Bangladéše blízko hranic s Barmou, bydlí a studuje 540 studentů ve věku 4 až 16 let. Součástí školy je i sirotčinec, kde má domov celkem 150 dětí. Děti pochází z velmi chudých poměrů a převážná většina z nich trpí podvýživou. Jejich strava je chudá na základní vitamíny, minerály a bílkoviny, které potřebují k růstu, ke schopnosti odolávat infekcím a celkově se dobře rozvíjet. Škola snaží žákům zajistit co nejvyváženější stravu z místních zdrojů pěstováním vlastních plodin a i přesto, že děti netrpí hladem, potýká se s nedostatkem nutričně hodnotné stravy. Hlavní součástí stravy žáků a studentů AHTSS je rýže. Množství zeleniny záleží na úrodě a finančních prostředcích, maso je vzácností, stejně jako mléko, kterého většina těchto dětí vypije maximálně pár sklenic ročně.

ObědJedním z návrhů, jak zprostředkovat pestřejší a výživnější stravu pro žáky a studenty této internátní školy, je zajistit pravidelný přísun mléka. Vzhledem k omezeným finančním možnostem školy nemůže AHTSS pravidelně nakupovat mléko pro všechny děti, které zde chodí do školy, nabízí se však možnost vlastního chovu krav. Pro internátní školu představuje vlastnictví dojných krav velkou podporu a může studentům trvale zabezpečit přísun důležitých živin. V současné době nevlastní internátní škola AHTSS žádné dojné krávy, které by mohly pro děti produkovat mléko a pro školu zajistit přírodní zdroj hnojení pro políčka se zeleninou a pro ovocné stromy. Škola nicméně disponuje rozsáhlým pozemkem vhodným k chovu krav, a to především k chovu jednoho druhu, kterému se daří v místních podmínkách náročnějšího kopcovitého terénu. Tento druh krávy vyprodukuje zhruba 3-4 litry mléka denně.

Hlavní cíle projektu

  • Dívky na internátní škole sklízejí rajčataPoskytnutí kvalitnější a výživnější stravy žákům internátní školy AHTSS zařazením pravidelného přísunu mléka do jejich jídelníčku
  • Zajištění počáteční investice nákupem dojných krav
  • Zajištění udržitelnosti a růstu projektu díky budoucím telatům prvotních krav
  • Generování příjmů pro školu prodejem býků na trhu
  • Zajištění přírodního hnojiva pro zemědělské aktivity školy

Počáteční investice má v dlouhodobém horizontu mnohonásobný efekt: znamená zařazení mléka do jídelníčku studentů, větší podíl zeleniny ve stravě díky možnostem hnojení, finanční prostředky z prodeje býků, a také postupné zvyšování dávek mléka v důsledku rozmnožování stáda.

Dlouhodobým cílem projektu Škole krávy, dětem mléko! je podpořit internátní školu AHTSS tak, aby se stávala méně závislá na vnější pomoci.

Jak se můžu zapojit?

Společně můžeme obstarat dojné krávy pro internátní školu AHTSS!

Mléko

Jedna kráva = 10 000 Kč

 

Je možné přispět podle svých možností libovolnou částkou – i nižší než je cena jedné krávy.

Příspěvky lze posílat na           číslo účtu: 19-1453090277/0100, var. symbol 797.

Osm krav zaopatří sklenici mléka pro 540 studentů alespoň jednou týdně, deset krav zprostředkuje navíc minimálně dvakrát do týdne přísun mléka pro sirotky a fyzicky slabé studenty. Jakmile shromáždíme částku potřebnou pro nákup osmi krav, může se projekt Škole krávy, dětem mléko! stát na internátní škole AHTSS realitou!

Bangladéšská dívka