V Českém centru Praha bude od 6. do 28. června 2013 k vidění komponovaná výstava s názvem Z MÍSTA NA MÍSTO. Pojďte spolu s námi hledat odpovědi na otázky „Proč a jak se lidé i věci v dnešním propojeném světě pohybují? Jak dát náš běžný život do souvislosti s životem lidí v jiných částech světa?“ Projekt organizuje Program globálního rozvojového vzdělávání PRVák nevládní organizace ADRA ve spolupráci s Českými centry. Akce se koná pod záštitou Karla Schwarzenberga, místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ČR.

Důležitou součást výstavy tvoří interaktivní výstava Supermarket svět (odbornou garanci této části projektu poskytl Petr Nikl). Další část přehlídky představují fotografie a kresby dětí z různých vzdálených zemí Colors of my life a práce vítězů výtvarné soutěže žáků tuzemských základních škol a Českých škol bez hranic.

Chceme ukázat, že to, jak se chováme tady a teď, může mít vliv na lidi žijící na druhé straně planety.

Globální rozvojové vzdělávání se snaží hravou a zajímavou formou motivovat žáky a studenty k přemýšlení o globálních tématech přesahujících hranice států, jako jsou migrace, chudoba, odpovědná spotřeba, ekologická udržitelnost a podobně.  „S podobným záměrem jsme koncipovali i výstavu Z místa na místo. Poutavým způsobem chceme ukázat, že to, jak se chováme tady a teď, může mít vliv na lidi žijící na druhé straně planety,“ vysvětluje Tereza Čajková, vedoucí programu globálního rozvojového vzdělávání PRVák nevládní organizace ADRA.

Děti i dospělí návštěvníci mohou během výstavy hledat a nalézat odpovědi na otázky kolik například váží naše tričko a kolik vody se spotřebuje na jeho výrobu, odkud pocházejí různé součástky mobilního telefonu nebo jak prožívají svůj obyčejný den děti v Beninu, Indii, Etiopii a v dalších vzdálených zemích.

Co vás na výstavě čeká?

Projekt nabídne výstavu Supermarket Svět vytvořenou organizací Na Zemi. Interaktivní výstava vybízí ke zkoumání souvislostí výroby věcí naší každodenní potřeby a jeho odborným garantem je Petr Nikl. V rámci další části přehlídky se návštěvníci mohou setkat s fotografiemi a kresbami každodenních příběhů dětí z různých kultur Colors of my life.  Součástí výstavy je také prezentace vítězných prací výtvarné soutěže, do které se přihlásili žáci tuzemských základních škol a Českých škol bez hranic, které s Českými centry v zahraničí úzce spolupracují. Děti ve věku od 7 – 15 let zpracovávali téma pohybu v globalizovaném světě. Celkem se zapojilo 165 základních škol a 2300 dětí. „Výtvarné počiny, které se na toto téma sešly, jsou velkou inspirací, které bychom my dospělí měli určitě naslouchat“, říká Jolana Součková z Českého centra Praha. „Jsme rádi, že organizace ADRA vyslechla naši výzvu oslovit školy v ČR i v zahraničí se speciálním tématem, které dlouhodobě zajímá i Česká centra.“

V rámci doprovodného programu proběhnou také workshopy pro školy a semináře globálního rozvojového vzdělávání pro učitele.  Podrobný program pro školy i širokou veřejnost najdete zde


DOPROVODNÝ PROGRAM pro širokou veřejnost 

6. 6. 14.00: předání cen vítězům výtvarné soutěže pro základní školy

13. 6. 18.00: workshop k výstavě Supermarket Svět

17.6. 18.00: výtvarný workshop Recytvorba

20. 6. 18.00: Cesta. Veřejné čtení z cyklu Povídek pro Adru literární přílohy Práva Salon (K.Tučková, I.Dousková a další)

Po-Pá: workshopy pro žáky ZŠ i SŠ (nutná rezervace dopředu) 

Těšíme se na vás!!!