Již posedmé byla organizována cesta českých studentů medicíny do zdravotnického střediska v Itibo v Keni. Skupina složená tentokrát z pěti dívek si v rámci čtyřtýdenní stáže mohla vyzkoušet, jaké to je starat se o pacienty v pro ně dosud neznámých podmínkách chudého afrického regionu. Přímo na místě na ně dohlížely také dvě lékařky-specialistky na interní choroby, endokrinologii a parazitologii.

Skupina přiletěla do Nairobi již 4. července. Již během krátké doby od začátku své stáže studentky musely řešit několik kritických případů. Ošetřovaly například patnáctiměsíční holčičku se střevní neprůchodností způsobenou škrkavkami nebo mladou ženu otrávenou toxickou chemikálií na ošetření rostlin. Mezi pacienty bylo i půlroční dehydrované a podvyživené miminko, které trpělo závažnou střevní infekcí a u něhož studenti medicíny v Itibu při ošetřování pacientakrevní testy také odhalily HIV pozitivitu. Dále studentky pomáhaly v dětské poradně při očkování dětí, asistovaly u několika porodů a ošetřovaly pacienta s poraněními způsobenými mačetou.

„Studenti se na stáži setkávají s chorobami, které se v Evropě již velmi zřídka vyskytují. Stáž pro ně může být dobrou přípravou pro případné výjezdy do zemí postižených přírodní katastrofou nebo do rozvojových zemí v rámci zdravotnické pomoci,“ uvedl v této souvislosti Aleš Bárta, manažer projektu zdravotnického střediska v Itibo.

ADRA ČR provozuje zdravotnické středisko v Keni již od roku 2006, postupně jej také rekonstruuje a dostavuje nové části. Stážisté si nyní mohou ve zdravotnickém středisku v Itibu vyzkoušet práci na ambulanci, chirurgickém sálku, v porodnici i na stávajícím lůžkovém oddělení. V současné době se zde také staví lůžkové oddělení pro pacienty s HIV a malárií. První stáž českých mediků se v zařízení uskutečnila již v roce 2008.