Letos poprvé se ADRA zapojila do programu na podporu vzdělávání, sportu a mládeže Evropské Komise Erasmus+, a to projektem Your Voice Matters!, jehož název by se dal přeložit jako „Tvůj hlas hraje roli“. O tom, jak lépe prosazovat hlasy hendikepované a znevýhodněné mládeže ve společnosti, společně diskutovalo 26 účastníků stejnojmenného školení, které se uskutečnilo koncem června v srbském městě Novi Bečej.

Organizace školení, na které se sjeli účastníci až z Arménie, Španělska nebo Velké Británie, se ujal náš místní partner, ADRA Srbsko. Pod vedením zkušených lektorů účastníci tYour Voice Matters!voření širokým spektrem mladých lidí a pracovníků s mládeží týden intenzivně pracovali, diskutovali, vyměňovali si zkušenosti, ale měli také možnost seznámit se s kulturami a zvyky z jiných zemí Evropy a Asie. Společným cílem všech bylo najít způsoby, jak pomoci mladým lidem znevýhodněným fyzickým či jiným hendikepem zvýšit jejich uplatnitelnost na trhu práce, ale také jejich celkové aktivní zapojení do společnosti.

Účastníci projektu měli během svého týdenního pobytu možnost setkat se i se zástupci místní samosprávy a mládežnických organizací. S jejími členy, které tvoří většinou mladí dobrovolníci, mohli sdílet své zkušenosti a dojmy se zvyšováním povědomí o problematice zapojování znevýhodněné mládeže do běžného života a pracovního procesu. Vznikl tak také prostor pro budování další potenciální spolupráce mezi mládežnickými a neziskovými organizace v Evropě i mimo ni.