We-send je společenství mladých lidí z Církve adventistů sedmého dne, převážně studentů a jsou ze sborů Opava, Bruntál, Krnov, Vrbno, Jeseník, Zábřeh a Šumperk. Prožívají spolu víkendovky plné dobrodružství, zajímavých zážitků, poznávání, přátelství a také pomoci druhým lidem. Když nemohou být spolu osobně, komunikují na sociálních sítích a vzájemně se povzbuzují či inspirují k zajímavým činnostem.

Rozhodli se navázat spolupráci s Adrou a jejich kreativita nezná mezí – společně si adoptovali jedno bangladéšské dítě, které podporují ve vzdělávání, navštěvují seniory a připravují pro ně různé programy, informují o Adře veřejnost, pečují o čistotu v přírodě, organizují benefiční akce… Nové poznatky a možnosti pomoci pak přenášejí do svých sborů a i tam motivují členy k podobným aktivitám.