V aule místního gymnázia uspořádal Sbor CASD Rumburk 17. prosince svůj tradiční adventní koncert letos na podporu nechodící a nemluvící Jasmínky. Vybralo se krásných 10.607 Kč.

U vchodu do sálu byla umístěna nástěnka se smutným příběhem fatálně poraněné malé holčičky, kterou na přechodu srazil bezohledný řidič, a kasička Nadace ADRA, jež Jasmínku podporuje v rámci své veřejné sbírky. V překrásně vyzdobené aule vystoupil gymnaziální pěvecký sbor, komorní soubor Laudes a gospelová skupina studentů Andrewsovy univerzity z USA. Vánoční atmosféra byla úžasná a umělecká úroveň vystupujících vysoká, takže závěrečná píseň Adeste Fideles všech účinkujících strhla ke zpěvu i víc jak 200 členné obecenstvo.

Náš upřímný dík patří jak organizátorům, sponzorům a umělcům, kteří vystoupili bez nároků na honorář, tak všem dárcům. O výtěžku z adventního koncertu jsme ihned informovali maminku Jasmínky. Zde je její reakce: „Tato zpráva nás moc těší a jsme šťastné za tak štědré dary. Zvláště ve vánoční čas. Ze srdce děkujeme. Jasmínka teď usilovně pracuje na dárečcích pro své milé, kreslí a snaží se, dává do toho vše, co může. Obdivuji ji, s jakou vytrvalostí dělá tah za tahem pastelkou a přesvědčuje své neposlušné ruce k pohybu. Jsou to hodiny práce, ale je v tom vidět láska…“. Rádi bychom poděkovali rovněž místnímu Sboru CASD, který celou tuto adventní akci uspořádal, a že se ji rozhodl věnovat právě této velmi statečné holčičce v jejím zápase za uzdravením.