Válečný konflikt v Sýrii probíhá již desátým rokem. O život připravil tisíce lidí a miliony jich vyhnal z jejich domovů. Infrastruktura země je zničená a život v oblastech zasažených konfliktem velmi nebezpečný. Jedná se o jednu z největších humanitárních krizí současnosti.

ADRA působí v Sýrii již od roku 2013. Pracujeme zde na rozsáhlých programech v oblasti obnovy infrastruktury a vzdělávání. Jen v loňském roce jsme opravili 27 poškozených učeben pro přibližně 675 dětí, opravili jsme školu pro děti se zrakovým postižením a obnovili poškozenou kanalizaci v Damašku. Náš současný projekt navazuje na práci z minulého roku a vytváří podmínky pro návrat vnitřně vysídlených uprchlíků.

Usilujeme o to, aby se lidé mohli vrátit do svých domovů a začít, pokud možno, opět normálně žít. Vybrali jsme oblast v provincii Deir-ez-Zor, která byla v letech 2014-2017 ovládána Islámským státem, v současnosti je však pro návrat již bezpečná a vrací se do ní tisíce lidí. Zaměříme se na dvě oblasti – obnovu škol a bezpečnost. Zlepšení přístupu k těmto základním službám pomáhá lidem znovu se postavit na vlastní nohy.

Přístup ke vzdělání je v zemi velmi obtížný. Podle reportu Humanitarian Needs Overview 2019 je až 40 % školní infrastruktury zničeno nebo poškozeno. Školy jsou přeplněné a nedostatečně financované. Děti nejenže nemohou získat tolik potřebné vzdělání, ale navíc jim mimo školu hrozí zneužívání, vykořisťování, dětská práce, předčasné manželství a nábor do ozbrojených skupin. V některých lokalitách kvůli nedostatku pouličního osvětlení také vzrostlo sexuální násilí, jehož obětmi se stávají ženy, dívky a chlapci.

60% domácností v provincii Deir-ez-Zor je vedeno pouze ženami. Živitelé rodin buď zahynuli v boji, nebo si nesou trvalé zdravotní postižení. Zodpovědnost za budoucnost rodin i komunit tak leží především na ženách, a právě jim a jejich dětem obnova škol i vytvoření bezpečnějšího prostředí může nejvíce pomoci.

A co konkrétně tedy v letošním roce plánujeme? V rámci obnovy škol zrekonstruujeme dalších 22 poškozených učeben včetně školního nábytku, administrativních místností a odděleného sociálního zařízení pro dívky a chlapce. Školám poskytneme vzdělávací materiály, zásoby a vybavení. Pro zvýšení bezpečnosti zajistíme pouliční osvětlení v rizikových oblastech.

Umožněme společně rodinám postiženým válkou najít novou naději a začít nový život v jejich domovech. Na projekt můžete přispět i vy například prostřednictvím níže uvedeného formuláře. Děkujeme!

Projekt „Vytváření podmínek pro návrat uprchlíků do Sýrie“ je podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci humanitární pomoci poskytované do zahraničí.

//