Slavnostním předáním cen vítězům soutěže Jak si hraju aneb můj báječný svět her a hraček skončila výstava výkresů dětí z devíti plzeňských základních škol. Vyhlášení cen zaštítil primátor města Plzně Martin Baxa a osobně předal hodnotné ceny, které humanitární organizaci ADRA věnovala společnost Lego. Plzeňská soutěž s výstavou je součástí celostátní výtvarné soutěže, kterou organizace Adra pořádá již šestým rokem. Smyslem celé soutěže je rozvojové vzdělávání dětí, které malují obrázky na předem vyhlášené téma s humanitárním podtextem. V letošním roce bylo tématem hraní a hračky a děti tak měli možnost uvědomit si, že v rozvojových zemích mají jejich vrstevníci odlišné možnosti hraní a hraček vůbec. V KVK centru v Plzni Skvrňanech bylo vystaveno celkem 223 výkresů, hlasovalo více než 170 návštěvníků a bylo rozdáno celkem 45 cen.

Jedna z nositelek první ceny Martina Pešťáková z 15. ZŠ vyhrála posléze i celostátní kolo soutěže. Gratulujeme!