Internátní škola Kellogg-Mookerjee Memorial Seminary (KMMS) se nachází na jihu Bangladéše, asi 170 km od hlavního města Dháka. V současné době se v jejím areálu dostavuje čistička vody, která má zajistit nezávadnou vodu pro zhruba 1.000 studentů a zaměstnanců školy. V souvislosti s výstavbou filtračního zařízení na škole KMMS nedávno proběhlo školení o zdraví a hygieně pro učitele a studenty. ADRA ČR prostřednictvím dárců z České a Slovenské republiky podporuje na škole přes 200 studentů.