Nadace ADRA vyhlásila v únoru 2017 grantové řízení na rozdělení výnosů z nadačního kapitálu. Výzva byla uveřejněna na webových stránkách: Nadace ADRA, Fórum dárců, Neziskovky a Dobrovolník. Grantové prostředky jsou určeny na podporu hospicové a paliativní péče o děti a dospělé na území České republiky.

Grantová komise navrhla správní radě ve smyslu čl. VII Statutu Nadace ADRA, aby byly podpořeny tyto projekty částkami:

Číslo Název projektu/ NNO (místo, region) Výše přiděleného příspěvku (v Kč)
3 DOMÁCÍ HOSPIC DEVĚTSIL/ Diakonie ČCE – středisko Vsetín 70 000
4 ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE O NEVYLÉČITELNĚ NEMOCNÉ V JEJICH DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ/Hospic sv. Jiří, o.p.s. (Cheb) 70 000
6 OSOBNÍ NÁKLADY ZDRAVOTNÍCH PRACOVNÍKŮ NA PRACOVIŠTI VELKÉ MEZIŘÍČÍ/ Domácí hospic Vysočina, o.p.s.  70 000
8 DOMÁCÍ HOSPIC PRO TŘEBOŇSKO/ Hospicová péče sv. Kleofáše Třeboň, o.p.s.  70 000
9 ROLE DOBROVOLNÍKA V HOSPICI/ Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. (Prachatice)  74 190
11 MOBILNÍ HOSPIC STROM ŽIVOTA – SPECIALIZOVANÁ PALIATIVNÍ PÉČE V PŘIROZENÉM DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ NA ÚZEMÍ MSK/ Andělé stromu života pobočný spolek Moravskoslezský kraj  70 000
12 MZDOVÉ NÁKLADY TÝMU ZDRAVOTNÍCH SESTER/ Hospic sv. Zdislavy, o.p.s. (Liberec)  70 000
14 PODPORA PÉČE MOBILNÍHO HOSPICE ANEŽKY ČESKÉ/Oblastní charita Červený Kostelec  55 000
15 NIKDO BY NEMĚL UMÍRAT SÁM/ Hospic sv. Štěpána, z.s. (Litoměřice)  70 000
18 DOBROVOLNÍCI V HOSPICI SV. ŠTĚPÁNA/ Hospic sv. Štěpána, z.s. (Litoměřice)   35 000

Celkem 10 podpořených projektů 

 654 190

Tento návrh projednala  a schválila správní rada Nadace ADRA dne 23.5 2017. Kompletní výsledky jsou ke stažení zde.