Vážení naši dárci, sponzoři a přátelé, rádi Vám předkládáme naši výroční zprávu o činnosti v roce 2018.

Podle našeho názoru se ale vše, čím se zabýváme, a co prožíváme, vyjádřit pouze finančně nedá. Za všemi uvedenými čísly a procenty jsou vždy konkrétní lidé: štědří dárci (jednotlivci, zástupci firem a společností), obdarovaní se svými jedinečnými osudy a náš nadační tým, který oba tyto „světy“ propojuje lidsky i profesionálně. Celou výroční zprávu si můžete přečíst zde.

Ve své činnosti pokračujeme i letos, kdy jsme již víc jak dvěma desítkám dětí a dospělých pomohli částkou přes 480 000 Kč. Nejčastěji šlo opět o podporu léčby těžce zdravotně postižených. Další naší aktivitou je pomoc neziskovému sektoru, kdy jsme v 1. pololetí vyhlásili již 10. kolo grantového řízení. Letos to byla podpora odlehčovací péče, více zde. V neposlední řadě se zabýváme přípravou 14. ročníku Ceny Michala Velíška.

Vážení a milí dárci, sponzoři a podporovatelé, moc bychom si přáli, aby spolupráce s Vámi pokračovala. Chceme, abyste věděli, že bez Vás bychom se nemohli podílet na tom, aby lidé, kteří se dostali bez svého zavinění do potíží a prosí o pomoc, měli život o něco snazší. Svými dary jim pomáháte nejen finančně, ale vracíte jim též naději a sílu jít dál. Za to Vám všem patří naše úcta a upřímné poděkování.