ADRA je známá zejména díky humanitárním a rozvojovým projektům, neméně pak díky dobrovolnické činnosti v ČR, za jejichž realizací stojí chuť a odhodlání pomáhat lidem, jejichž život a majetek je ohrožen, žijí v osamění, chudobě a nouzi nebo jejichž základní lidská práva a svobody nejsou respektovány. Každý rok usilovně pracuje na dosažení reálné, pozitivní a především dlouhodobě udržitelné změny v životech druhých, přičemž o výsledky její celoroční práce informuje širokou veřejnost mimo jiné prostřednictvím výročních zpráv.

ADRA ke světu promlouvá nejen v číslech, ale také skrze slova a fotografie, za nimiž stojí mnoho silných lidských příběhů. Kromě poskytování transparentních informací o své činnosti neopomíjí děkovat těm, bez nichž by dosažení kladných výsledků nebylo možné. Úctu a vděk otevřeně vyjadřuje každému, kdo ji podporuje, finančně, podanou rukou, laskavým srdcem, slovem i písmem.

Jinak tomu není ani v případě výroční zprávy za rok 2018. Pokud Vás zajímá, na jakých projektech ADRA v loňském roce usilovně pracovala, kde všude díky svým dárcům pomáhala, na co se při své práci zaměřila a kolika lidem pomohla, navštivte webové stránky organizace, sekci „výroční zprávy“, kde je nově umístěna ke stažení.