Voda pro Aleppo nebo domov pro ženy s dětmi, i tak pomáhá ADRA v Sýrii

Blízký Východ je region, kde česká ADRA pomáhá dlouhodobě. Díky efektivní spolupráci s místními pobočkami Adry i dalšími neziskovými organizacemi a solidaritě českých dárců se v tomto nestabilním regionu daří implementovat důležité projekty.

Nouzové přijímací centrum pro ochranu a vzdělávání

Díky svým dárcům se mohla česká ADRA v roce 2017, spolu s kolegy z ADRA International a dalších deseti zemí, podílet na otevření Nouzového přijímacího centra. Centrum se zaměřuje především na ženy a děti, které se staly oběťmi genderového násilí, vykořisťování, nucené práce nebo dětských sňatků. Posláním centra je poskytovat obětem ochranu, psychosociální pomoc, pomoc se zajištěním obživy nebo právní poradenství. Zajišťuje rovněž vzdělávací projekty pro nejmenší.

Centrum, které leží oblasti Damašku, bylo oficiálně otevřeno 8. března 2017. Po náboru zaměstnanců, administrativních pracovníků a učitelů středisko zahájilo svou činnost v dubnu tohoto roku. Už v průběhu prvních měsíců svého fungováním poskytlo pomoc více než 600 rodinám.

Voda pro obyvatele Aleppa

Druhý projekt, na kterém se česká ADRA podílela, bezprostředně reagoval na zhoršující se situaci v syrském Aleppu. Jeho náplní bylo zajistit obyvatelům přístup k pitné vodě.

ADRA z projektu zajistila vodní nádrže a také přípojky, kohoutky a další materiál. Staré a poškozené vodovodní systémy byly v rámci projektu opraveny. Po skončení výběrového řízení na dodavatele bylo zakoupeno 450 vodních nádrží o objemu 1000 litrů a dalších 100 nádrží o objemu 5000 litrů. Větší z nich byly v průběhu jara strategicky rozmístěny po ulicích Aleppa. Zbývající tisícilitrové nádrže, určené do domů obyvatel města, byly instalovány v průběhu dalších měsíců.

Naše úsilí dále směřovalo k tomu, aby děti i přes nepříznivé podmínky mohly pokračovat ve výuce a nezameškaly docházku. Ve spolupráci se syrským ministerstev školství jsme posuzovali technický stav škol, abychom žákům mohli zaručit bezpečnou výuku.