Migrační krize je jedním z nejdiskutovanějších témat naší doby. I přesto, že v zemích Visegrádské čtyřky je počet uprchlíků velmi nízký, stále častěji se ve veřejném sektoru setkáváme s xenofobními výroky a chováním, které je obvykle výsledkem nízké informovanosti. Společným úsilím čtyř neziskových organizací ze státu V4 proto vzniká vzdělávací a osvětový program zaměřený na migrační krizi.

Neziskové organizace ze zemí Visegrádské čtyřky chystají společný vzdělávací projekt

ADRA Česká republika, ADRA Slovensko ve spolupráci s Evangelickou spojenou školou v Martině, Polská zdravotnická mise a Maďarská baptistická pomoc společnými silami připravily sérii výukových prezentací pro základní a střední školy v Česku, Slovensku a Maďarsku a vzdělávací konference, které se uskuteční v Bratislavě a Krakowě. Všechny aktivity jsou zaměřeny na výchovu a prevenci v oblasti netolerance a xenofobie a integrační proces uprchlíků.

Mezistátní výměna zkušeností pomůže představit různé způsoby zvládání problematických situací a povede k vzájemnému obohacení všech účastníků.

Projekt bude realizován od ledna do října roku 2017 za podpory Visegrádského fondu. Další informace o jednotlivých kooperujících organizacích naleznete na těchto stránkách:

www.visegradfund.org                                          www.baptistasegely.hu
www.adra.cz www.ezs.essmt.sk
www.adra.sk www.pmm.org.pl

 

Psychosocial support and awareness raising in the light of migration crisis

The migration crisis is a very hot topic recently. Although there is a rather small number of refugees in V4 countries‘ territories, we can see grow of xenophobic rhetoric and behaviour among people, which needs to be addressed. There are a lot of not answered questions and misunderstanding in this area. That was a reason we decided to be more active. We put our strains together and want to provide psychosocial support and awareness raising in the light of migration crisis. 4 NGO from 4 countries have been working together thanks of the Visegrad Fund.

ADRA Czech Republic, ADRA Slovakia, Polish Medical Mission, Hungarian Baptist Aid and Lutheran Academy have been organizing presentations at primary and secondary schools in Czech Republic, Slovakia and Hungary and conferences in Bratislava and Krakow. All the activities are focused on the education and prevention against intolerance and xenophobia and integration process of refugees. The exchanging the international experiences is big advantage helping to see different ways of handling this situation and learning from them. The activities starts in January 2017 and will be concluded in October 2017.

You can find more information about the donor and the partners of the project at the following web sites: 

www.visegradfund.org                                          www.baptistasegely.hu
www.adra.cz www.ezs.essmt.sk
www.adra.sk www.pmm.org.pl