Můžete nominovat dospělé i děti, kteří se nečekaně ocitli v krizové situaci a bez ohledu na případné důsledky pro sebe samotné se snažili zachránit lidský život. Vyhlašovateli této ceny jsou od roku 2006 Nadace ADRA a TV Nova. Záštitu nad celým projektem přijala znovu paní primátorka hlavního města Praha a MŠMT.

Nominaci do letošního ročníku je možné poslat do 4. října 2018 zde.

Podmínkou je, aby zachránci nebyli profesionálové – lékaři, zdravotníci, policisté, vojáci, záchranáři, hasiči, včetně dobrovolných, a aby se příběh stal v České republice v době od 13. září 2017 do 12. září 2018.

Podnětem tohoto ocenění se stal čin mladého střihače televize Nova Michala Velíška, který byl odpoledne 13. září 2005 zastřelen na Karlově náměstí v Praze. Neváhal se zastat neznámé dívky před násilníkem, třebaže měl v kočárku ani ne roční dcerku. Od následujícího roku jsou každoročně oceňováni ti, kteří projevili podobnou statečnost. Cílem je zviditelnit životní hodnoty jako je smysl pro spravedlnost, odvahu a rozhodnost, které by neměly chybět v chování každého z nás.

Ze všech došlých nominací vybere výbor ceny tři finálové příběhy, jejichž rekonstrukce odvysílá Televize Nova ve Střepinách 21. října. Online hlasování široké veřejnosti o letošním laureátu proběhne 21. až 28. října opět na tomto webu. Jeho jméno bude slavnostně uveřejněno 31. října 2018 v Primátorské rezidenci v Praze. Současně bude poděkováno všem nominovaným dětem do 15 let a seniorům nad 80 let, kteří se nečekaně ocitli v roli zachránců.

Další informace, vč. doprovodných akcí, budeme zveřejňovat postupně. Všem, kteří nám zašlete nominaci do letošního ročníku ceny, děkujeme.