Postihla vás už někdy střevní viróza? Zřejmě ano… A teď si představte, že byste touto nepříjemnou infekcí trpěli opravdu hodně často. A nejen vy – ale především vaše děti! Například v Africe jsou průjmová onemocnění nejčastější příčinou úmrtí dětí do pěti let. V Evropě takto zbytečně umírají hlavně děti v Moldavsku. Proč? Důvod je zpravidla všude stejný – závadná VODA.

Nezáviděníhodné prvenství

Dostat se k nezávadné pitné vodě je v Moldavsku stále obtížné. To platí především pro venkovské oblasti. Ve většině vesnic není zavedený vodovod, takže lidé jsou nuceni čerpat vodu ze studen. Ty jsou ale často znečištěné pesticidy a hnojivy. Tyto látky se v dobách Sovětského svazu hojně využívaly a v půdě jsou tak bohužel stále přítomné. Do studen také často zatékají nečistoty z latrín a jímek. Většina domů na vsích nemá splachovací záchod ani kanalizaci. Výsledek? Obrovská nemocnost dětí i dospělých a první místo v Evropě v úmrtnosti dětí do 5 let na různá průjmová onemocnění.

Nezávadná voda pro školky

ADRA se proto rozhodla Moldavanům pomoci – na jihu Moldavska vybavujeme 10 mateřských škol vodními filtry. Ty by měly zaručit dětem a učitelům nezávadnou vodu. Školkám chceme také postavit i malé čističky odpadních vod. Tato zařízení by měla upravit odpadovou vodu na takovou kvalitu, aby ji šlo neškodně vypustit do půdy nebo řek. 

ADRA jako průkopník?

Naši kolegové z moldavské Adry se také pustili do zcela ojedinělé pomoci. V Moldavsku je velký problém dostat do školy děti se speciálními potřebami a děti z menšin. Do školy se tak do nedávna vůbec nedostali holky a kluci, kteří byli nějakým způsobem handicapovaní – a to i jen velmi mírně (třeba pouze běžnými poruchami jako jsou dysgrafie nebo dyslexie).  Tyto děti byly posílány do zvláštních škol. Jejich budoucnost byla tedy dosti beznadějná…

ADRA tento zaběhlý model změnila! V roce 2010 jsme v Moldavsku zavedli model inkluzivního vzdělávání. To je systém vzdělávání, které umožňuje všem dětem zapojit se do výuky. Školy se učí s dětmi se speciálními potřebami pracovat, mají zvláštní vzdělávací pomůcky a osnovy. Na nový systém se ale také připravují pedagogové, děti i jejich rodiče.

Dvě mouchy jednou ranou!

ADRA se rovněž rozhodla své dva cíle pomoci Moldavsku účinně propojit. Tam, kde instalujeme vodní filtry a čističky odpadních vod, probíhají zároveň semináře o inkluzivním vzdělávání.

To vše můžeme realizovat díky Vám – děkujeme, že pomáháte s námi!

 

Zapojit se můžete zasláním daru na účet veřejné sbírky 66888866/0300, v.s. 181, nebo přes online platební bránu:


 

Projekt podpořila i Česká rozvojová agentura.