S koncem roku přichází i dokončení některých z našich projektů, a proto jsme rádi, že vám můžeme představit jejich výsledky. Vedoucí zahraničních projektů Zbyněk Wojkowski navštívil v těchto dnech Sýrii a zaslal nám fotodokumentaci toho, jak se podařilo pomoci lidem vracejícím se do svých domovů poničených válečným konfliktem.

S postupnou stabilizací bezpečnostní situace v řadě regionů v Sýrii se Syřani, kteří před konfliktem prchli do odlehlejších regionů, postupně vracejí do svých domovů v Damašku a dalších městech.

Projekt “Obnovení infrastruktury v Damašku pro navrátivší se rodiny” se zaměřil na pomoc lidem, kteří přicházejí do venkovské části Damašku. Rodiny zde narážejí na špatné podmínky a nefunkční infrastrukturu, včetně poškozené kanalizace či rozpadlých škol. Řada domů je neobyvatelná nebo značně poničená vlivem války.

ADRA opravila poškozené byty a kanalizaci, ale také školu, která se tak mohla navrátit svému původnímu účelu. V posledních měsících totiž sloužila jako ubytovna pro vnitřně přesídlené osoby – uprchlíky ve vlastní zemi. Oprava této školy ilustruje, jak se postupně situace v Sýrii zlepšuje a vnitřní uprchlíci se vracejí do svých původních domovů. Děti z navrátivších se rodin budou moci opět chodit do školy a pokračovat ve vzdělávacích aktivitách v bezpečném prostředí.

Projekt je podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci humanitární pomoci poskytované do zahraničí.

Přispět můžete i Vy:

darem na konto veřejné sbírky 66888866/0300, variabilní symbol 384