Dovolte nám, abychom Vám srdečně blahopřáli k Vašemu dnešnímu svátku. Že nic neslavíte? Možná své jméno nenajdete v kalendáři, ale pro nás patříte k lidem, kterým můžeme právě dnes popřát a poděkovat. Náležíte totiž do rodiny dárců, kteří se prostřednictvím naší nadace zapojili do pomoci konkrétním jednotlivcům nebo rodinám. A právě na dnešek připadá Den dárců.

Díky Vašemu pochopení a otevřené dlani jsme letos potřebným jednotlivcům či rodinám rozdělili více než 1 milion korun. Děkujeme každému z vás za tuto důvěru jménem Nadace ADRA i jménem každého obdarovaného. Zvláště pak děkujeme těm z Vás, kdo svoje dary posíláte pravidelně a dlouhodobě. Pro svou pomoc jste zpravidla vybírali některý z příběhů těžce nemocných dětí či dospělých. Ti potřebují absolvovat opakovaně drahé léčebné terapie, které jejich zdravotní pojišťovny nehradí. Další pomoc jste pak adresovali rodinám, které přišly po požáru o domov či v důsledku tragické události ztratily živitele rodiny.

Oslavte svůj svátek dárkem pro druhé

U příležitosti 29. listopadu – svátku Dne dárců – bychom Vás rádi seznámili s další variantou pomoci, která spadá rovněž do naší veřejné sbírky. Jde o sbírkový fond rychlé pomoci. Finanční prostředky, které zde shromáždíme, putují konkrétním osobám či rodinám, jež potřebují jednorázovou pomoc akutně či menšího rozsahu. Smysl fondu vyjadřuje logo naší veřejné sbírky, kterým je padák, jenž mírní „tvrdý dopad“.

Z fondu přispíváme nejčastěji na invalidní vozíky a jejich doplňky, polohovací postele, zdravotní kočárky, chodítka a další rehabilitační a kompenzační pomůcky, domácí spotřebiče, ošetřovatelskou/odlehčovací péči, školkovné, školní obědy či rehabilitaci na určitou dobu apod. Tuto formu pomoci volíme i tehdy, kdy se žadatel o podporu obrátil na více nadací a dárců, protože potřebuje částku, která by pro jeden subjekt byla příliš vysoká. Jde např. o získání prostředků na doplatek pacienta pro získání kochleárního implantátu se zvukovým procesorem, závěsná sluchadla, invalidní elektrický vozík, lázně po úrazu apod.

Letos jsme tímto způsobem přispěli např. Zuzaně Š. 10 000 Kč na rehabilitaci, Kamilovi Š. 10 000 Kč na ošetřovatelskou službu, Kristýně H. 5 000 Kč na sluchadla atd. Jedná se o polovinu obdarovaných; seznam všech dosud podpořeným osob naleznete zde.

Vážení a milí dárci, byli bychom rádi, kdybyste svým darem podpořili právě fond rychlé pomoci. Číslo účtu je 57333375/0300 (bez variabilního symbolu). Děkujeme Vám.

 (Foto: Na poličce v kanceláři máme obrázky všech, komu pomáháme.)