Milí dárci, naši podporovatelé,

děkujeme vám všem, kdo jste se zapojili do pomoci těm, které nouzový stav uvrhl do izolace či prohloubil jejich osamění. Jednalo se o stovky seniorů  a dalších lidí, kteří nemají rodinné zázemí či přirozenou síť přátel, na kterou by se mohli v takovéto situaci obrátit. Díky vaší štědrosti a veliké solidaritě mohly stovky proškolených dobrovolníků po celém Česku vyrazit za potřebnými s roznáškou nákupů, léků a ochranných pomůcek.

Společně se nám podařilo rozdat přes 42 000 roušek a zprostředkovat téměř 2 500 nákupů!

Nezůstalo ale jen u materiální podpory. Ze strany seniorů jsme vnímali, že pro ně byl nouzový stav velmi stresový i kvůli tomu, že trval delší dobu. Mnoho našich dlouhodobých dobrovolníků (kterých máme okolo 2 700) proto začalo seniorům psát pohledy a dopisy. Do této iniciativy se zapojily i školy a mnozí babičky a dědečkové tak dostali k Velikonocům milou upomínku, ze které měli velikou radost. 

Na několika místech jsme také uspořádali koncerty pod okny, do kterých se zapojili místní hudební spolky a kapely. Věříme, že i takováto forma podpory má smysl. Veselé tóny živé hudby rozzářily oči seniorů v Klatovech, Ostravě nebo v Brně.

Zde si můžete poslechnout krátký děkovný vzkaz a ohlédnutí za uplynulými dvěma měsíci od koordinátorky dobrovolnického centra v Českých Budějovicích Ivy Kyselové. 

Všechny tyto aktivity se mohly uskutečnit díky nasazení tísíce našich skvělých dobrovolníků po celém Česku, práci koordinátorů a v neposlední řadě podpoře vás, našich dárců, kteří jste přispěli na veřejnou sbírku na pomoc lidem ohroženým koronavirem.

Moc si vaší podpory vážíme.

Děkujeme, že jste tu s námi pro druhé i v těžkých chvílích.