Měl jsem možnost navštívit i vzdálené horské komunity daleko od projektu, v rozhovorech s vesničany jsem poznal, jaké chudobě musí čelit a jak se potýkají s nedostatkem potravin. Byl to velmi ostrý protiklad proti naději, kterou jsem cítil v komunitě zapojené do ADRA projektu,“ napsal do své zprávy z cesty po Petit Goave na Haiti James Astleford, programový ředitel ADRA Kanada.

Právě s komunitou v oblasti Petit Goave na jihozápadě Haiti systematicky pracuje ADRA ČR, a to již od doby bezprostředně po zemětřesení v roce 2010. Začínala zajištěním základních životních potřeb obětí katastrofy – pitné vody a střechy nad hlavou, nyní již podporuje místní v drobném podnikání.

Tábor v PikaV sobotu 12. ledna uplynuly tři roky od doby, kdy Haiti zasáhlo silné zemětřesení, jehož obětí se stalo 200 tisíc lidí.  ADRA ČR na katastrofu zareagovala vyhlášením veřejné sbírky, na níž se nakonec nashromáždilo přes 13 milionů korun.  Okamžitě se také ve spolupráci s dalšími kancelářemi ADRA z celého světa zapojila do projektů pomoci.  V regionu Petit Goave bylo poškozeno nebo zničeno více než 60 % budov, některé horské oblasti byly zcela odříznuty a čekaly na pomoc několik měsíců.  Ve vesnici Pika lidé, kteří přišli o domovy, založili provizorní stanový tábor, který obývalo zhruba 200 rodin. ADRA těmto rodinám nejprve rozdala plachty, aby byly jejich improvizované příbytky z palmového listí chráněny před deštěm. Dále zde distribuovala hygienické balíčky a tablety na úpravu vody. Ve snaze zabránit šíření nemocí ADRA zajistila lidem lékařské prohlídky a zástupce 240 rodin proškolila v oblasti hygieny a bezpečného zacházení s pitnou vodou. V táboře bylo postaveno 27 latrín.

Pomoc se však neomezovala jen na tábor, zdravotní prohlídky probíhaly i mezi obyvateli vesnic v nejbližším okolí, tam byla postavena také další část latrín. Ve vesnici Pika ADRA opravila vodní zdroj, na kterém bylo závislých 2000 rodin, a těm kteří se vrátili do svých domovů, rozdala balíčky s kuchyňským nádobím či náčiním, s kamínky na vaření a jinými domácími potřebami. V další fázi ADRA usilovala o to, aby se lidé z improvizovaných podmínek vrátili k normálnímu životu, proto začala pro místní stavět dlouhodobé dřevěné přístřešky s plechovou střechou, jejichž životnost byla sice stanovena na 5 let, ale již během stavby bylo zřejmé, že s dalšími úpravami budou sloužit jako obydlí trvalá.  Na stavbě se finančně i organizačně podílelo sedm kanceláří ADRA, díky tomu bylo postaveno 1800 obydlí pro 1782 rodin, tedy pro téměř 9500 osob. ADRA ČR financovala stavbu 140 obydlí a dodala také 16 mobilních jednotek určených na filtraci znečištěné vody.

Praktický zemědělský tréninkOd července 2010 začala ADRA ČR ve spolupráci s ADRA Kanada a Canadian Foodgrains Bank podporovat  farmáře. Ve vytipovaných lokalitách byly vybudovány a plně vybaveny 4 tréninkové farmy a  v jejich okolí bylo vybráno 100 dobrovolníků, kteří se na farmách učili, jak se efektivněji starat o svá pole (př. nové technicky hnojení, zavlažování, pěstování) a pečovat  o hospodářská zvířata (osli, koně). Tito dobrovolníci pak nově získané znalosti prostřednictvím dalších školení přenášeli mezi dalších 700 farmářů.  Mezi ně bylo také v prvních měsících po zemětřesení distribuováno osivo či semena nových rostlin, aby překlenuli období, kdy byla kvůli hladu spotřebována zásoba osiva na další sezonu.  Celkově tak bylo na farmách a mezi farmáři uskutečněno 184 teoretických i praktických školení. Úroda se po dobu projektu zvedla téměř o 30 % a přebytky v úrodě farmáři začali prodávat na trhu, čímž získali významný příjem do rodinného rozpočtu.

V tuto chvíli již na farmách probíhá poslední fáze projektu, kdy na každé vzniká malé družstvo s vlastním podnikatelským záměrem. Na jedné farmě se rozhodli chovat kozy, na další budou například pěstovat kukuřici a následně z ní vyrábět typickou haitskou pochoutku.  ADRA vybrané zástupce družstev vyškolila v základech účetnictví a v řízení podniku, každé družstvo dostalo finanční pomoc do začátku podnikání. Všechny aktivity byly směřovány k posílení komunity, k tomu, aby začala prosperovat, a to pokračovalo i v době, kdy na místě již ADRA nebude. „Mluvil jsem s lidmi o jejich snech, angažovanost místní komunity je velmi vysoká a není omezena jen na vybraných 800 farmářů.  Všiml jsem si, že modrá ADRA trička lidé nosí s hrdostí a nejen kvůli posílení týmového ducha, ale také proto, aby propagovali projekt mezi ostatními lidmi v komunitě,“ uvádí ve své zprávě James Astleford.