Už od roku 2011 podporujeme mongolské zemědělce v provinciích Selenge a Zavkhan. Chceme tak snížit chudobu ve venkovských oblastech a rozšířit možnosti hospodaření pro případ, že udeří krutý mráz stejně jako před pěti lety. Tehdy pastevcům pomrzl dobytek a oni přišli o svůj jediný zdroj obživy. ADRA učí místní lidi podnikat v oblasti rostlinné výroby. Pomohli jsme jim založit družstva, ve kterých společně vyrábějí produkty z vypěstované zeleniny. Dnes funguje v  Selenge a Zavkhan 22 družstev s 895 členy. ADRA podporuje zemědělce i materiálně a poskytuje jim drobné vybavení. Že je projekt úspěšný a bude žít i poté, co jeho podpora oficiálně skončí, nepochybujeme.  Svědčí o tom zápal místních lidí, kteří se pro pěstování zeleniny – něco, co před tím nikdy nedělali –  nadchli.

V rozhovoru o tom vypráví ředitel mongolské pobočky ADRA Josue Orellana.

Jaká je letošní zima a jak vlastně vypadá typická mongolská zima? 

Zima v Mongolsku obvykle trvá od října do dubna a nejchladněji bývá v prosinci a lednu, ale letos je ten průběh trochu zvláštní. Celá zima zatím byla spíš mírná a silné mrazy přišly až nyní, kdy už se většinou začíná oteplovat. Teploty klesly ke dvaceti stupňům pod nulou a na mnoha místech v zemi udeřily silné sněhové bouře. Občas ale zemi zasáhne klimatický jev v mongolštině nazývaný Dzud doprovázený extrémně silným sněžením, v jehož důsledku mnoho hospodářských zvířat uhyne hladem nebo umrzne.  Poslední silný Dzud v Mongolsku udeřil v letech 2009 a 2010, tak doufejme, že letos už se nám vyhne.

Jak vlastně tráví zimu pastevci, kteří jsou živi ze svého dobytku?

Co vlastně v zimě jedí?Mnoho mongolských rodin, hlavně na venkově, si jídlo na období zimy připravuje dlouho dopředu, stejně jako seno pro svá zvířata. Přesto i v zimě vypouštějí svá stáda na pastviny, kde si mohou pod sněhem najít nějakou trávu. Jídelníček pastevců je tvořen převážně tučným masem, pšeničnou moukou, tradičními mléčnými produkty a jen minimem zeleniny. 

Zvýšila se nějak kvalita života v komunitách, kde ADRA spustila svůj projekt na pěstování zeleniny?

Nepochybně. Rodiny, které se účastní projektu, část své zemědělské produkce jednak sami spotřebovávají, ale také prodávají v čerstvém stavu. Velkou část také různě nakládají a uskladňují na zimu pro svou vlastní potřebu, tak i pro místní obchodníky, což v důsledku znásobuje pozitivní efekt tohoto rozvojového programu pro celou komunitu.

ADRA pomohla farmářům založit družstva a učí je spolupracovat při prodeji jejich produktů. Je tato strategie úspěšná?

Velice. Poptávka po zemědělských produktech je v Mongolsku vysoká a družstva dokážou místní trhy zásobovat efektivněji, než by to zvládli samotní farmáři. 

Existuje nějaký nový produkt, který by uvedla na trh vaše družstva a který se těší velkého úspěchu?

Důležitější, než zavádění nových produktů na trh, je zvyšování kvality dodávek těch současných. Naším cílem je také začít dodávat zeleninu do největších mongolských měst jako Ulánbátar nebo Darkhan, což by na jednu stranu zvýšilo příjem farmářů, ale nese to s sebou vyšší nároky na kvalitu a pravidelnost dodávek.

Zemědělství stále nemá v Mongolsku tradici, protože lidé nemohou vlastnit půdu, která je majetkem státu. Mají možnost si ji pronajmout? Pomáhá stát nějak farmářům?

Nyní už se situace mění k lepšímu, místní vlády podnikly určité legislativní procesy a lidé již mají možnost si půdu pronajmout. Většina družstev má dlouhodobé smlouvy o pronájmu půdy na 15 let.

Jaká zelenina se v chladném mongolském počasí nejlépe pěstuje a co se nejvíce prodává?

V roce 2014 projekt pracoval s dvaadvaceti zemědělskými družstvy a jednou soběstačnou skupinou ve dvou cílových provinciích. Patnáct družstev se věnuje pěstování zemědělských plodin a sedm družstev zpracovává mléčné produkty. Pěstují se například brambory, zelí, cibule, česnek, kukuřice, červená řepa, tuřín, dýně, paprika, rajčata a mnoho další zeleniny. Tu pak, jak už jsem říkal, farmáři nakládají, zpracovávají do různých salátů, zavařenin a podobně Díky projektu se nám rozšířil jídelníček o nová jídla, ale hlavně jíme zdravěji, což je skvělé.

V průběhu roku 2014 uspořádala ADRA 8 odborných profesních školení a 6 školení na rozvoj podnikání, jichž se zúčastnilo 806 členů a vedoucích cílových družstev. Školení zaměřených na ekologické zemědělství a technologii zpracování mléka se zúčastnilo 637 členů družstev. Nové vědomosti použili zemědělci v praxi a díky tomu vloni sklidili v obou provinciích 238,5 tun 14 různých druhů zeleniny a 242 tun pícnin. Členové družstev zlepšili své znalosti v oblasti pěstování zeleniny ve sklenících. Například družstvo Bayankhan sklidilo dvě tuny dýní a vyrobilo z nich sedm různých druhů zpracovaných či konzervovaných produktů, jako například dýňovou marmeládu, dýňovou kaši nebo míchané saláty.