Nejničivější hurikán od roku 1963 zasáhl karibskou oblast v noci 3. října. Síla hurikánu byla na Saffirově-Simpsonově hurikánové stupnici odhadnuta na kategorii 4. Ve srovnání intenzity tropických cyklónů se jedná o mimořádně silnou bouři, při které vítr vane rychlostí až 220 km/h. S cyklónem je spojeno intenzivní vlnobití, kdy vlny dosahují přibližně 16 metrů – ty mají pak za následek rozsáhlé zaplavení, eroze půdy, úhyn dobytka, nevratné poškození infrastruktury a budov. V současné době se eviduje 600 ztrát na životech a stovky zraněných. Záchranné týmy byly nasazeny téměř okamžitě, a i navzdory přerušení komunikace na celých 24 hodin, je již teď jisté, že ztráty na životech výrazně porostou.

Pomozte lidem zasaženým hurikánem Matthew zasláním daru na č. účtu 66888866/0300, v. s. 378.

Nejvíce zasažena je jižní část Haiti, kde místní ADRA okamžitě nasadila humanitární pomoc. 70 vnitřně vysídlených obyvatel momentálně setrvává v dočasném přístřeší Diquini, kde je zajištěna voda, hygienické potřeby a potraviny. Na 340 000 postižených hurikánem Matthew ale v současnosti čeká pouhých 1 300 útočišť, což je alarmující nepoměr. Okamžité navýšení humanitární pomoci je tedy nevyhnutelné. Tím spíš, že se již objevují případy cholery a jiných onemocnění spojených s kontaminovanými vodními zdroji.

Hurikán Matthew neustává a zasáhl již i Dominikánskou republiku, Kubu, Bahamy a Floridu. Situace na Haiti je ale o to nešťastnější, že země již čelila hurikánu Sandy v roce 2012 a zemětřesení v roce 2010. Následky těchto přírodních katastrof ještě nebyly zcela odstraněny a první územní plány s ohledem na řízení rizik byly zavedeny teprve v loňském roce.

Jak lze pomoci?

  • zasláním libovolného příspěvku na konto 66888866/0300, variabilní symbol 378
  • odesláním DMS ve tvaru DMS ADRA na tel č. 87 777. Cena jedné DMS je 30 Kč, ADRA obdrží 28,50 Kč.
  • darováním online zde:

 Děkujeme, že se zapojíte do pomoci s námi.