Máme velikou radost, že se koncem roku opět pořádaly v řadě míst České republiky benefiční akce na pomoc těm, koho podporuje naše nadace. Jejich pořadatelé a účastníci tak naplnili adventní čas dobrým skutkem. Všem proto patří náš velký dík.

V pražské škole Elijáš (křesťanská mateřská, základní a střední škola) si žáci, jejich rodiče ani pedagogický sbor už nedokážou představit konec roku bez vánočního jarmarku. Letos výtěžek z prodeje rukodělných dárečků dosáhl neuvěřitelných 55 tis. Kč. Ty děti věnovaly na péči a léčbu desetiletého Jonáše, který trpí atypickým autismem. Ve školních prostorách všichni přítomní prožili odpoledne 19. prosince v příjemné předvánoční atmosféře a s vědomím, že každý, kdo opravdu chce, může pomoci potřebným.
Jen o den dříve se uskutečnil Benefiční koncert pro Markétku, který uspořádali studenti Gymnázia Havířov – Podlesí. Sestavili pestrý hudební program, na němž vystoupili sólisté a školní pěvecký sbor. Celý večer v sále panovala kouzelná atmosféra, kterou pomohla vytvořit samotná Markétka. Tato sedmiletá holčička trpí dětskou mozkovou obrnou a potřebuje absolvovat co nejčastěji intenzivní neurorehabilitaci. Vybraných téměř 16 tis. Kč se tak její mamince samoživitelce, bude určitě hodit.
Koncert na podporu šestiletého Nicolase, který trpí kombinovaným postižením, zorganizoval 15. prosince sbor CASD Litoměřice. Na programu byly tentokrát adventní písně evropských regionů v podání umělců ze Slezska, Slovenska, Bosny a Hercegoviny. Na vstupném se vybralo přes 20 tis. Kč, které maminka samoživitelka použije na rehabilitaci svého syna.
Tradiční benefiční akce Živý Betlém v Tišnově uspořádal 27. prosince místní sbor CASD. Tentokrát finanční pomoc putovala panu Jiřímu, který je po řadě mrtvic a dalších onemocnění plně odkázán už řadu let na péči manželky a matky. Získaných téměř 7,5 tis. Kč bude použito na jeho zdravotní a hygienické pomůcky, rehabilitaci atd.
Byly to ale i firemní vánoční večírky, na nichž se pořádaly peněžní sbírky na podporu naší veřejné sbírky. Šlo např. o podporu Mirky s kombinovaným smyslovým postižením, která se jako samoživitelka a studentka VŠ stará o malou dcerku. Částku 25 tis. Kč tato mladá žena použije na nová sluchadla. Dalším štědře obdarovaným byl šestiletý František, jemuž bylo diagnostikováno těžké kombinované postižení. Potřebuje co nejčastěji rehabilitovat a je odkázán na celodenní péči, v níž se střídá jeho jediní nejbližší – otec, sám postižený, a babička. Víc jak 70 tis. Kč vybraných večer 12. prosince určitě podstatně pomůže při úhradě drahé neurorehabilitace. V neposlední řadě dostaly „naše děti“ od IT firmy pět tabletů, které jim pomohou zahnat dlouhý čas, když musí celé týdny trávit kvůli svým zdravotním problémům v postýlkách, nebo jim pomohou ve škole.

Všechny tyto dobročinné akce by ale neproběhly, kdyby nebylo několik dobrých a obětavých duší. Ty vše potřebné společně s námi připravily, aby tak rok 2020 byl pro pár těžce nemocných dětí a dospělých o něco snazší. Byli to Jindřiška Chadimová z Křesťanské školy Elijáš, Ondřej Kohut z Gymnázia Havířov-Podlesí, Václav Čistý z litoměřického sboru CASD, Vladimír Kaleta z tišnovského sboru CASD, Karolína Nejtková z firmy Greyson, Eva Rafajová a její kolegové či Renata Chlebková z DC ADRA Brno. Děkujeme vám.