Dobré zprávy k nám přišly z Moldavska. ADRA ČR zde od září loňského roku realizuje projekt tzv. inkluzivního vzdělávání. Projekt se zaměřuje na děti se speciálními vzdělávacími potřebami, tedy děti postižené a děti s nejrůznějšími poruchami učení (př. dysgrafie, dyslexie).

Lidé s postižením jsou v Moldavsku sociálně vyloučeni, často končí v ústavech. Ne jinak je tomu právě u postižených dětí; normální školy tyto děti odmítají přijmout, neexistují speciální osnovy, školy nejsou vybavené speciálními pomůckami a nejsou ani uzpůsobené pro tělesně postižené. V rámci projektu proto vzniká v městečku Orhei modelová mateřská školka, kterou mohou navštěvovat zdravé i postižené děti. V Moldavsku je taková školka jediná svého druhu.

Touto modelovou školkou se inspirovala Světová banka, která se na základě jejího vzoru rozhodla vybudovat v Moldavsku 163 dalších takových školek. Pravidla, metodiky a standardy, na jejichž základě školka funguje, jsou nyní také začleňovány do moldavské legislativy. Část souvisejících zákonů již byla dokonce schválena. Postupně tak dochází k reformě školství a inkluzivní vzdělávání se stává standardní součástí moldavského vzdělávacího systému. Legislativní proces by měl být ukončen do konce roku.

Projekt tzv. inkluzivního vzdělávání financuje Česká rozvojová agentura.

Logo zahraniční rozvojové spolupráce